Kinder- & Jeugdtraumacentrum (KJTC)

 

 

 

 


Het Kinder- & Jeugdtraumacentrum (KJTC) is een hooggespecialiseerd behandelcentrum voor kinderen en jongeren tot 23 jaar én voor hun ouders, die last hebben van een traumatische ervaring. Soms gaat het om een eenmalig trauma na het meemaken van een schokkende ervaring, maar het KJTC is vooral gespecialiseerd in behandeling na het meemaken van een vorm van meestal chronische kindermishandeling (zoals emotionele verwaarlozing, seksueel misbruik, huiselijk geweld). Het  KJTC biedt zowel individuele behandeling als groepsbehandeling en gezinstherapie. Groepen worden ingedeeld naar leeftijd en ontwikkelingsniveau van de kinderen en jongeren. Ouders kunnen deelnemen aan oudergroepen. Ouders van kinderen die individuele therapie krijgen, krijgen in elk geval individuele ouderbegeleiding.

Professionele hulp voor kinderen, jongeren en hun ouders

Direct naar:

Wat is een trauma?

We spreken van een trauma als iemand – eenmalig of vaker – is geconfronteerd met dood of geweld, of als iemands lichamelijke integriteit is geschaad, bijvoorbeeld door seksueel misbruik. Sommige kinderen of jongeren verwerken een trauma samen met hun omgeving. Anderen hebben professionele hulp nodig. Het Kinder- & Jeugdtraumacentrum of kortweg KJTC biedt zulke hulp, professioneel en betrokken.

Het Kinder- & Jeugdtraumacentrum: voor welke hulp?

Het Kinder- & Jeugdtraumacentrum geeft groeps- en individuele behandelingen aan kinderen tot en met 18 jaar die:

  • seksueel misbruikt zijn;
  • met seksueel agressief en/of impulsief gedrag kampen;
  • lichamelijk mishandeld zijn;
  • getuige waren van ruzie en/of geweld in het gezin;
  • slachtoffer zijn van andere langdurige trauma’s, bijvoorbeeld oorlogssituaties of seksueel misbruik., verkrachting of een roofoverval;
  • slachtoffer zijn van een eenmalig trauma, bijvoorbeeld een verkrachting of een roofoverval.

Groepen worden ingedeeld naar leeftijd en ontwikkelingsniveau van de kinderen en jongeren. Ouders kunnen deelnemen aan oudergroepen, of -op indicatie- aan individuele therapie. Ouders van kinderen die individuele therapie krijgen, krijgen in elk geval individuele ouderbegeleiding.

Benieuwd naar de werkwijze van het KJTC?

Zie You Tube: KJTC voor video over werkwijze KJTC.

Ben jij met je gezin verwezen naar het KJTC en benieuwd hoe zo’n eerste gesprek gaat? Klik dan HIER voor het filmpje van locatie Haarlem en HIER voor locatie Heemskerk.

Verwijzing

Voor alle hulp van het KJTC is een verwijzing van (huis)arts of het Centrum voor Jeugd en Gezin nodig. 

Meer weten?

Voor vragen, consultatie, overleg of aanmeldingen kan contact opgenomen worden met het KJTC. Na een aanmelding heeft een hulpverlener van het KJTC altijd een gesprek met het kind of de jongere, zijn (niet-mishandelende) ouders/verzorgers en, als dat mogelijk is, de verwijzer. Samen wordt bekeken welke hulp het beste past bij het kind of de jongere. 

Het Kinder- & Jeugdtraumacentrum is actief vanuit drie locaties:

Kinder- & Jeugdtraumacentrum locatie Haarlem

Regiokantoor Haarlem

Diakenhuisweg 23
2033 AP Haarlem
Tel: 088 243 40 44
E-mail: secretariaathaarlem@kenterjeugdhulp.nl

Kinder- & Jeugdtraumacentrum locatie Heemskerk

Duitslandlaan 1A
1966 XA Heemskerk
Tel. 088 243 40 40

 

 

Voor vragen of advies over een nieuwe aanmelding kun je contact opnemen met Advies en Aanmelding.

Folder KJTC