Begeleid wonen en kamertraining

Begeleid wonen: voor jongeren van 17-18+

Sommige jongeren hebben een eigen inkomen, maar missen de praktische en sociale vaardigheden die nodig zijn om op eigen benen te staan. Als dat het geval is, kan Kenter helpen met het project Begeleid Wonen.

KTC: begeleiding naar zelfstandigheid voor jongeren van 16+

Niet elke jongere zet even gemakkelijk en uit eigen beweging de stap naar volledige zelfstandigheid. Kenter begeleidt jongeren met verschillende Kamer Trainings Centra (KTC). Met het KTC-aanbod biedt Kenter jongeren een stabiele en veilige plaats met een intensief begeleidingsprogramma.

Wat is Trajectbegeleiding?

Voor jongeren die te maken hebben met meerdere problemen (op diverse gebieden), biedt Kenter ook Trajectbegeleiding. Trajectbegeleiding is altijd maatwerk. Trajectbegeleiding is een individuele begeleiding met als doel een traject richting onderwijs of werk goed op te starten en te begeleiden. Deze vorm van begeleiding vergroot kansen op onderwijs en arbeidsmarkt.

Teams Maatschappelijke ondersteuning

De teams maatschappelijke ondersteuning bieden begeleiding op alle levensgebieden aan jongeren vanaf 16 jaar die nog niet geheel zelfredzaam en zelfstandig zijn. Zij bieden deze ondersteuning aan de jongeren die tijdelijk wonen in een Kamertrainingscentrum of op een plek voor begeleid wonen, of aan jongeren die al zelfstandige huisvesting hebben. Daarnaast bieden zij ook trajectbegeleiding naar werk of opleiding.

Voor maatschappelijke ondersteuning naar zelfstandig worden, werken we nauw samen met CJG / wijkteams, gemeenten en ketenpartners. Deze vorm van begeleiding bieden wij in IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer.

In dit filmpje wordt meer verteld over Team maatschappelijke ondersteuning.