Kind- en Jongerenteams

Kort en licht waar het kan, intensief en langer als het moet

Kenter biedt in alle regio’s waar zij werkzaam is integrale jeugdhulp in ambulante Kindteams en Jongerenteams. Een Kindteam werkt vooral voor cliënten tot 12 jaar, en een Jongerenteam voor jongeren van 12 jaar en ouder, waarbij we altijd rekening houden met het hele gezin. In deze teams werken professionals samen vanuit allerlei vakgebieden met betrekking tot jeugd- en opvoedhulp en jeugd-GGZ. Dat betekent dat cliënten voor al hun vragen en voor alle vormen van ambulante hulpverlening terecht kunnen. De leden van de teams werken in verschillende gemeentes en zijn nauw verbonden met alle andere plaatselijke instanties en instellingen.

Er wordt ambulant gewerkt; hulp is dus niet plaatsgebonden, maar kan ook thuis, op school of in de wijk geboden worden. Teams die integraal werken, kunnen een cliënt maximaal ondersteunen. Als dat nodig is schakelen ze andere jeugdhulp in. En altijd geldt: kort en licht waar het kan, intensief en langer als het moet. In de Kind- en Jongerenteams werken dus zowel GGZ hulpverleners: GZ-psychologen, basispsychologen, psychiaters en psychotherapeuten, en ook medewerkers uit de jeugd- en opvoedhulp: ambulant werkers, pedagogische coaches en gedragswetenschappers/orthopedagogen. Zij voeren een breed scala uit van vormen van onderzoek en behandeling.

Welke hulp kun je bij de Kind- en Jongerenteams (onder andere) krijgen?