KOPP

Kinderen van ouders met psychische- of verslavingsproblemen (KOPP)

Wat is KOPP?

In Nederland zijn, naar schatting, zo’n 400.000 ouders met psychiatrische- of verslavingsproblemen. KOPP is de afkorting voor Kinderen van Ouders met Psychische (en/of verslavings-)Problemen. Als kind opgroeien in zo’n gezin kan ingrijpend zijn, hoewel een groot gedeelte van deze kinderen (‘KOPP kinderen’) zonder problemen opgroeit. Vroegtijdige signalering en het inzetten van hulp bij kinderen die wel een verhoogd risico lopen, is belangrijk, om ernstige problemen te voorkomen.

KOPP kinderen groeien op met een vader en/of moeder met psychische stoornis, zoals een depressie, of een verslaving. Soms is er sprake van een combinatie van problemen. Dat betekent dat het kind of de jongere zich bevindt in een ongewone situatie. In deze situatie spelen schaamte, verantwoordelijkheid, overbelasting en ‘het gevoel de enige te zijn’, vaak een grote rol. KOPP kinderen lopen een grotere kans om psychische problemen te ontwikkelen dan kinderen uit gezinnen waar deze problematiek niet aan de orde is. Hulp aan KOPP kinderen bestaat uit het verkleinen van het risico op het ontwikkelen van (psychische) problemen.

Hoe?

Ondersteuning en hulp aan gezinnen waarin psychiatrische- en of verslavingsproblemen spelen, kunnen gericht zijn op het hele gezin, op de ouders en/of op het kind of de kinderen. Dit kan onderdeel zijn van de behandeling van het kind, als die al hulp krijgt voor psychische problemen. Meer preventief biedt Kenter gespreksgroepen aan voor KOPP-kinderen, zowel voor basisschool- als voor middelbare schoolleeftijd. Deze groepen komen zes tot acht keer bij elkaar voor voorlichting, om ervaringen uit te wisselen en kinderen in hun eigen kracht en ontwikkeling te stimuleren.