Hulp aan 18+

Kenter biedt hulp aan jongeren van 0-23 jaar. Bij elke gemeente is de J&O en hulpverlening van 18+ vanuit Maatschappelijke Opvang aan volwassenen geregeld via het WMO-loket. Voor 18+ GGZ hulpverlening geldt een vergoeding door de zorgverzekeraar. Het wettelijk verplichte eigen risico is wel van toepassing. Voor meer informatie verwijzen we je graag naar je eigen zorgverzekeraar.

Terug naar start

Terug naar inhoudsopgave