Autisme Spectrum Stoornissen

Wat is autisme en wat is een Autisme Spectrum Stoornis?

Moeilijk contact leggen, vreemde gedragspatronen, problemen in de communicatie en moeite om informatie goed te verwerken. Hieraan herken je iemand met een vorm van autisme (Autisme Spectrum Stoornis). Het is belangrijk om te weten wat er aan de hand is als een kind dit soort problemen heeft. Kenter helpt kinderen en jongeren én hun ouders bij het omgaan met autisme en helpt bij de zoektocht naar een goede ontwikkeling.

Geen kind is hetzelfde

Sommige kinderen of jongeren met autisme zijn erg op zichzelf gericht en sluiten zich af van de buitenwereld. Andere kinderen of jongeren zijn juist heel extravert en vragen enorm veel aandacht. Ook slaapproblemen of bijvoorbeeld agressief gedrag kunnen voorkomen bij autisme, of bij een verwante stoornis. 

Verschillende vormen 

Autisme beïnvloedt de werking van de hersenen. Daardoor heeft iemand moeite om losse delen informatie samen te brengen tot een betekenisvol geheel. De stoornis heeft invloed heeft op sociaal en emotioneel gebied, maar ook op het denken en op de taal. Er bestaan geen medicijnen tegen, maar wél kunnen medicijnen bijkomende (gedrags)problemen verminderen. Er zijn verschillende uitingsvormen van autisme. De meest bekende vormen zijn:

  • het klassieke autisme
  • de stoornis van Asperger
  • PDD-NOS

Hoe?

Kenter biedt diagnostiek en voorlichting om kinderen en ouders te helpen bij het op gang brengen van een positieve ontwikkeling. Ook biedt Kenter praktische ondersteuning bij het vinden van passend onderwijs, goede woon- en werkvormen en een zinvolle manier om vrije tijd door te brengen.

Het is van belang om autisme zo vroeg mogelijk te onderkennen en zo jong mogelijk te starten met een behandeling. Een juiste diagnose is daarbij natuurlijk erg belangrijk. Daarom wordt (bijna) altijd eerst onderzoek gedaan. Soms is een kort onderzoek – zo’n vier weken – voldoende, in andere gevallen duurt onderzoek wat langer. Onderzoek bestaat in elk geval uit:

  • een kennismakingsgesprek
  • een observatie op school
  • het in kaart brengen van de  ontwikkelingsgeschiedenis
  • het invullen van een aantal onderzoekslijsten
  • spelobservatie in de spelkamer
  • een psychologisch en eventueel psychiatrisch onderzoek.

 

Als het onderzoek is afgerond, volgt een uitnodiging voor een adviesgesprek. In dit gesprek worden uitkomsten van het onderzoek besproken met ouders. De behandeling vindt zoveel mogelijk plaats in de regio waar de cliënt woont.

Andere vormen van hulp

Het kan voorkomen dat problemen niet met praktische ondersteuning kunnen worden opgelost. In dat geval zoeken we samen met ouders naar een andere oplossing. Kenter kan bijvoorbeeld helpen met plaatsing van een kind in een gezinsvervangend huis of een beschermde woonvorm. 

Ervaringsouders autisme

Een diagnose autisme voor je kind, of een vermoeden daarvan, opent de deur naar een nieuwe wereld met nieuwe ervaringen. Vaak is het voor een ouder een hele uitdaging om daarin de juiste weg te vinden. Het kan fijn zijn ervaringen te delen en informatie uit te wisselen met een andere ouder van een kind met autisme. Meer weten over de ervaringsouders autisme? Klik hier.

Meer informatie

Meer algemene informatie over autisme en autisme verwante stoornissen via onderstaande links

https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/autisme

www.balansdigitaal.nl

www.autisme-noordholland.nl

www.rac-zk.nl