Seksueel misbruik 4-12

Groepen voor kinderen tot 12 jaar én hun ouders of verzorgers

Wat is seksueel misbruik?

Onder seksueel misbruik verstaan we alle seksuele contacten met kinderen jonger dan 16 jaar. Maar ook alle seksuele contacten met jongeren ouder dan 16 jaar, als die tegen de zin van de jongere in plaatsvinden. Het kan gaan om ongewenste aanrakingen en/of seksuele handelingen. Verder valt ook het – al dan niet onder dwang – getuige zijn van seksuele handelingen, onder seksueel misbruik.

Wie is het slachtoffer en wie is de dader?

Kort gezegd kan iedereen slachtoffer zijn of worden van seksueel misbruik, maar daders maken vaak de meest kwetsbare personen tot hun slachtoffer. Kinderen en jongeren zijn die meest kwetsbaren, vooral omdat de daders vaak volwassen zijn. Ze zetten het kind veelal emotioneel onder druk, dwingen het en/of misbruiken hun macht of overwicht. Ook misbruik door oudere kinderen of jongeren komt voor. 

Wat zijn de gevolgen van seksueel misbruik?

Ook daarop is het antwoord kort: seksueel misbruik laat diepe sporen achter in het leven van kinderen. Vaak verzwijgen ze het misbruik, omdat ze zich schamen, schuldig voelen of bang zijn. Kinderen en jongeren verzwijgen misbruik vaak, omdat zij zich schamen en zich schuldig voelen over wat er is gebeurd. Ook kan de dader het kind of de jongere bedreigen. Die bedreigingen veroorzaken veel angst om over het misbruik te praten.  Kinderen en jongeren kunnen lichamelijke klachten ontwikkelen, bang of depressief worden of reageren met brutaal, agressief gedrag. Soms vertonen ze seksueel gedrag dat niet past bij hun leeftijd.

Welke hulp?

Het KJTC kan kinderen en jongeren, die slachtoffer zijn van seksueel misbruik, helpen met een speciale groepstherapie. Er zijn meerdere groepen voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar.  De groepen worden op basis van leeftijd en ontwikkelingsniveau ingedeeld. Naast deze groepen is er een adviesgroep voor ouders en/of verzorgers. Voorwaarde is  dat zij niet betrokken waren bij het misbruik van het kind.

Hoe ziet de therapie eruit?

De groepstherapie bestaat uit 15 wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur. In de bijeenkomsten praat, beweegt, tekent en speelt het kind aan de hand van onderwerpen als boosheid, schuld, schaamte en nachtmerries. Voorwaarde voor deelname is dat het misbruik gestopt is.

Doelen

Door de therapie leert het kind onder begeleiding van twee therapeuten:
• het vertrouwen in zichzelf en anderen herstellen.
• klachten zoals nachtmerries en angsten verminderen.
• voorkomen dat het seksueel misbruik het leven blijft overheersen.
• het seksueel misbruik verwerken.

Adviesgroep voor ouders 

Gelijktijdig met de kindergroep, krijgen ouders ondersteuning om hun kind optimaal te kunnen helpen, maar ook  bij de verwerking van eigen angst, boosheid en verdriet over het ingrijpende misbruik van hun kind.