Medische informatie en medisch handelen in spoedeisende situaties

Medische informatie

Gegevens over medicatie die je gebruikt (en wijzigingen daarin) die een hulpverlener van Kenter aan je moet uitreiken, leggen we vast in je dossier.

Medische handelen in spoedeisende situaties

Als een medewerker van Kenter Jeugdhulp met spoed met je naar een arts c.q. naar de spoedeisende hulp moet, nemen we zo snel mogelijk contact met tenminste één van je ouders/verzorgers op. Het kan voorkomen dat we je ouder(s)/verzorger(s) niet tijdig kunnen bereiken. Om ervoor te zorgen dat je in zo’n situatie toch zo snel mogelijk medische hulp krijgt, vragen wij je ouders/verzorgers voorafgaand aan de hulpverlening om Toestemming voor medisch handelen in spoedeisende situaties. Daarmee kan een arts al handelen als ouders/verzorgers (nog) niet aanwezig zijn.

Terug naar start

Terug naar inhoudsopgave