Persoonlijkheidsstoornissen

Wat is een persoonlijkheidsstoornis?

Ieder mens heeft een eigen persoonlijkheid en als iemand wat eigenaardige karaktertrekjes heeft, is er natuurlijk niet gelijk sprake van een persoonlijkheidsstoornis. Je kunt pas zeggen dat iemand een persoonlijkheidsstoornis heeft, als er een moeilijk te veranderen patroon van gedachten, gevoelens en gedrag is ontstaan, waardoor de persoon vaak in moeilijke situaties terecht komt. Het lukt niet om een vriendenkring op te bouwen, relaties lopen keer op keer stuk en het loopt steeds mis met school of werk.

‘Gewone’ trekken uitvergroot

Het gaat bij een persoonlijkheidsstoornis bijna altijd om ‘gewone’ persoonlijkheidstrekken die uitvergroot zijn en een probleem zijn geworden. Voorbeelden zijn overdreven angstigheid, zorgvuldigheid of netheid, of extreme impulsiviteit, verlegenheid of extraversie. Wanneer iemand gedachten, gevoelens of gedragingen, die door hemzelf of de omgeving als onaangepast worden ervaren, niet kan veranderen, wordt gesproken van een stoornis. Het is vaak moeilijk te achterhalen wat de precieze oorzaak van een persoonlijkheidsstoornis is.

Waar bestaat persoonlijkheid uit?

Persoonlijkheid ontwikkelt zich vanaf de vroege jeugd. Die ontwikkeling wordt mee bepaald door biologische factoren (aanleg en  temperament), psychologische factoren (opvoeding of wat iemand mee heeft gemaakt) en sociale factoren (de omstandigheden waaronder iemand opgroeit).

Verschillende persoonlijkheidsstoornissen

Er zijn veel verschillende soorten persoonlijkheidsstoornissen. Deze kunnen in klachten en ernst verschillen. Wel geldt dat er in alle gevallen sprake is van beperkingen in persoonlijk en sociaal functioneren. De verschillende vormen worden ingedeeld in drie groepen. Hierbij staan de klachten die iemand heeft, centraal. De drie groepen zijn: 

  • vreemde gedragingen en belevingen
  • angst en gespannenheid (bijvoorbeeld afhankelijke of dwangmatige persoonlijkheidsstoornis)
  • impulsiviteit en stemmingswisselingen (meest bekend is de borderline persoonlijkheidsstoornis)

Kenter biedt hulp

Kenter biedt hulp, die aangepast is aan de klachten die worden ervaren. Hulp kan in individuele therapie en in groepstherapie geboden worden. Als dat wenselijk is, kunnen ook mensen uit de omgeving van de cliënt, zoals ouders of vriend(in), bij de behandeling worden betrokken.