Pleegzorg

Wilt u pleegouder worden? Bezoek dan onze pagina informatiebijeenkomsten

Ook onze webinar geeft u meer informatie over pleegzorg. 

Wat is pleegzorg?

Pleegzorg is een vorm van specialistische jeugdhulp waarbij een kind tijdelijk/langdurig of in deeltijd in een ander gezin gaat wonen. Kenter Pleegzorg geeft professionele begeleiding aan het pleegkind, de pleegouders en de ouders. Daarnaast worden regelmatig andere specialistische hulpvormen van Kenter ingezet, zoals traumatherapie voor de pleegkinderen.

Als een kind bij Kenter Pleegzorg wordt aangemeld zal in eerste instantie de vraag gesteld worden of er al in het sociale netwerk van het pleegkind en de ouders is gezocht (netwerkpleegouders). Als er bij aanmelding blijkt dat er (nog) geen netwerk beschikbaar is, zal Kenter Pleegzorg het kind op de wachtlijst zetten en wordt er gezocht naar een geschikte plek bij pleegouders, die bij Kenter Pleegzorg geregistreerd zijn, ook wel bestandspleegouders genoemd.

Vormen van pleegzorg

Pleegzorg kent verschillende vormen.Zowel bij bestands- als netwerkpleegzorg is het mogelijk dat een kind voor korte of langere tijd in het pleeggezin te verblijft. Dit kan zowel full-time als in deeltijd, waarbij vele varianten mogelijk zijn.  Zorg wordt zo veel mogelijk op maat geboden.

Crisispleegzorg is een onderdeel van Kenter Jeugdhulp. Bij acute zorgen over de veiligheid van een kind thuis, wordt een kind zo spoedig mogelijk op een veilige plek binnen het netwerk of een crisispleeggezin ondergebracht. Lees meer

Bij deeltijd pleegzorg logeert een kind of jongere regelmatig (een paar) dagen in een pleeggezin. Dit kan een gezin vaak al voldoende ondersteunen en rust bieden om problemen aan te pakken. Vaak wordt deeltijd pleegzorg naast andere vormen van hulp ingezet. Lees meer

We spreken van voltijdpleegzorg als de dagelijkse opvoeding in een pleeggezin plaats vindt. Het uitgangspunt is dat de ouders uiteindelijk zelf de opvoeding weer op zich nemen. Dit wordt de hulpverleningsvariant genoemd. Is dat niet mogelijk, dan blijft het kind voor langere tijd bij de pleegouders, soms totdat het kind volwassen is. Dat noemen we de opvoedingsvariant. Lees meer

Een projectgezin is een gezin dat voor korte (± 1 jaar) of langere tijd één of twee jeugdigen binnen het gezin specifieke opvoeding en begeleiding biedt. Vanwege de extra mogelijkheden voor jeugdigen die het wonen op een agrarisch bedrijf met zich meebrengt zijn agrarische projectgezinnen ook bijzonder geschikt voor onze doelgroep. Lees meer

Kenter zoekt projectgezinnen: klik hier


Specifiek werven

Als er voor een kind geen geschikt pleeggezin of projectgezin beschikbaar is, kan Kenter specifiek voor dat kind werven. Dit is een actuele, intensieve zoektocht naar de beste plek voor een specifiek kind. Daarbij worden onder andere ‘zoekertjes’ ingezet. Dit zijn korte, anonieme verhaaltjes over een kind en zijn of haar specifieke verhaal.  Wellicht ben je wel eens een ‘zoekertje’ tegengekomen bij jouw sportclub, via de school van jouw kinderen of via social media.

Wil je meer weten over wat er gebeurt als je vrijblijvend reageert op een zoekertje? Klik dan hier.Voor deze kinderen zoeken wij een gezin:

Contact met pleegzorg

Wilt u contact opnemen met pleegzorg, laat dan een bericht achter in het onderstaande formulier of bel naar:  088 243 43 43

Contact Pleegzorg