Pleegzorg

1 t/m 8 november 2017 Week van de pleegzorg. Voor meer informatie, klik hier

Luna zoekt pleegouders! Benieuwd naar welke pleegouders ze zoekt? Klik hier

Wat is pleegzorg?

Pleegzorg is een vorm van jeugdzorg. Pleeggezinnen bieden een thuis aan kinderen of jongeren die voor korte of langere tijd niet thuis kunnen wonen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een kind waarvan de ouder(s) door persoonlijke omstandigheden de opvoeding tijdelijk niet zelf meer aankunnen. Er kunnen ook andere problemen spelen, zoals erg lastig gedrag van een kind of verwaarlozing en/of mishandeling van een kind. De pleegzorgperiode kan variëren van bijvoorbeeld één of twee weekenden per maand tot enkele jaren of zelfs tot volwassenheid van het pleegkind. Door een thuisbasis te bieden waar kinderen op warmte en een eigen plek kunnen rekenen, helpen pleeggezinnen hen de draad van hun leven weer op te pakken. Een projectgezin is een tussenvorm tussen een pleeggezin en een leefgroep. Een projectgezin heeft – naast eventuele eigen kinderen – één of meer extra kinderen in huis. Het kind wordt dus opgevoed in een gezin maar wel onder begeleiding van professionele medewerkers van Kenter Jeugdhulp. 

Pleegzorg lijkt meest op natuurlijke gezinssituatie

Bij problemen met kinderen in een gezin, wordt altijd allereerst gekeken naar de mogelijkheid om de problemen thuis op te lossen. Soms kan of lukt dat niet. In dat geval is pleegzorg de beste keus. Pleegzorg lijkt het meest op de natuurlijke gezinssituatie. Daarom wordt een kind als het enigszins mogelijk is, bij een uithuisplaatsing, in een pleeggezin geplaatst. Er wordt bij opvang eerst binnen de eigen familie en bij bekenden gezocht. Als dat niet lukt, zoekt Kenter naar een geschikt pleeggezin.

Doel van pleegzorg

De bedoeling van pleegzorg is dat de ouders op een bepaald moment zelf de opvoeding van hun kind weer op zich nemen. Soms is dat echter door de omstandigheden onmogelijk. In dat geval blijft het kind voor langere tijd in het pleeggezin. Het contact en de relatie tussen het kind en de eigen ouders blijven altijd belangrijk.

Maak voor meer informatie over pleegzorg een keuze uit het menu aan de rechterkant van deze pagina.

Voor meer informatie over de pleegzorg campagne ‘Supergewone mensen gezocht’ klik hier of bekijk het filmpje op YouTube. Klik daarvoor hier.

Direct naar pleegouder worden of naar meer informatie? Klik hier!