Pleegzorg

Wat is pleegzorg?

Pleegzorg is een vorm van specialistische jeugdhulp waarbij een kind tijdelijk/langdurig of in deeltijd in een ander gezin gaat wonen. Kenter Pleegzorg geeft professionele begeleiding aan het pleegkind, de pleegouders en de ouders. Daarnaast worden regelmatig andere specialistische hulpvormen van Kenter ingezet, zoals traumatherapie voor de pleegkinderen.

Als een kind bij Kenter Pleegzorg wordt aangemeld zal in eerste instantie de vraag gesteld worden of er al in het sociale netwerk van het pleegkind en de ouders is gezocht (netwerkpleegouders). Als er bij aanmelding blijkt dat er (nog) geen netwerk beschikbaar is, zal Kenter Pleegzorg het kind op de wachtlijst zetten en wordt er gezocht naar een geschikte plek bij pleegouders, die bij Kenter Pleegzorg geregistreerd zijn, ook wel bestandspleegouders genoemd.

Vormen van pleegzorg

Pleegzorg kent verschillende vormen.Zowel bij bestands- als netwerkpleegzorg is het mogelijk dat een kind voor korte of langere tijd in het pleeggezin te verblijft. Dit kan zowel full-time als in deeltijd, waarbij vele varianten mogelijk zijn.  Zorg wordt zo veel mogelijk op maat geboden.


Crisispleegzorg is een onderdeel van Kenter Jeugdhulp. Bij acute zorgen over de veiligheid van een kind thuis, wordt een kind zo spoedig mogelijk op een veilige plek binnen het netwerk of een crisispleeggezin ondergebracht. Lees meer

Bij deeltijd pleegzorg logeert een kind of jongere regelmatig (een paar) dagen in een pleeggezin. Dit kan een gezin vaak al voldoende ondersteunen en rust bieden om problemen aan te pakken. Vaak wordt deeltijd pleegzorg naast andere vormen van hulp ingezet. Lees meer

We spreken van voltijdpleegzorg als de dagelijkse opvoeding in een pleeggezin plaats vindt. Het uitgangspunt is dat de ouders uiteindelijk zelf de opvoeding weer op zich nemen. Dit wordt de hulpverleningsvariant genoemd. Is dat niet mogelijk, dan blijft het kind voor langere tijd bij de pleegouders, soms totdat het kind volwassen is. Dat noemen we de opvoedingsvariant. Lees meer

Een projectgezin is een gezin dat voor korte (± 1 jaar) of langere tijd één of twee jeugdigen binnen het gezin specifieke opvoeding en begeleiding biedt. Vanwege de extra mogelijkheden voor jeugdigen die het wonen op een agrarisch bedrijf met zich meebrengt zijn agrarische projectgezinnen ook bijzonder geschikt voor onze doelgroep. Lees meer

Kenter zoekt projectgezinnen: klik hier

Wat kun jij doen?

Er zijn verschillende manieren waarop jij je wereld kunt openen voor een kind. Benieuwd wat jij kunt doen?
Via deze test kom je erachter welke vorm van pleegzorg het best bij jou en jouw gezin past.

Op Pleegzorg.nl vind je informatie over alles wat te maken heeft met pleegzorg. Daarnaast organiseren wij regelmatig informatiebijeenkomsten.

Wil je liever in gesprek met een pleegzorgbegeleider, een pleegouder of projectouder? Dat kan!

In gesprek tijdens een kopje koffie