Tevredenheid over hulpverlener en hulpverlening

Wat?

Om ervoor te zorgen dat je tevreden bent en blijft met (de hulp van) Kenter vraagt Kenter je bij start (binnenkort) en voorafgaande aan het eind van de hulpverlening naar de tevredenheid en de verbeterpunten over de geboden hulp. Hiervoor versturen wij je per mail de vragenlijst CEM+ (Client Ervaring Monitor) Voor jongeren 18+ die Generalistische basis GGZ hebben ontvangen sturen we tevens de vragenlijst CQi, ook de resultaten van deze meting zullen we maandelijks op onze website publiceren

Waarom?

Kenter heeft als uitgangspunt dat de cliënt in de regie is en vindt de dialoog tussen cliënten en hulpverleners belangrijk. Wij willen daarom van cliënt (en) zélf horen of ze tevreden zijn. De mate van tevredenheid over de hulp is standaard een onderwerp in de (evaluatie) gesprekken tussen hulpverlener(s) en cliënt. Wij verzamelen deze gegevens (anoniem) ook om ons als Kenter te verbeteren. In de CEM+ wordt de tevredenheid uitgedrukt in een rapportcijfer en wordt uitgevraagd of jongere en ouders voldoende aan de hulp van Kenter hebben gehad om zelf verder te gaan. Elke maand publiceert Kenter deze cijfers op haar website.

Bijgewerkt t/m april 2024

Rapportcijfer tevredenheid Jeugdige      6.8

Ouders/verzorgers voor de hulp aan de jeugdige      7,5

Ouders/verzorgers voor de hulp aan zichzelf      7,5

Ik heb voldoende aan de hulp van Kenter gehad om zelf verder te gaan

Jongere      74%

Ouders/verzorgers      75%

Terug naar start Terug naar inhoudsopgave