Tevredenheid over hulpverlener en hulpverlening

Om ervoor te zorgen dat je tevreden bent en blijft met (de hulp van) Kenter stelt de hulpverlener je binnen drie maanden na de start van de hulp een aantal vragen. Op die manier worden verbeterpunten helder. Daarnaast vraagt Kenter aan het eind van de hulpverlening  naar je tevredenheid over de geboden hulp. Dat gebeurt door het invullen van een vragenlijst (CEM+).  Als hulp langer duurt, zoals dat bijvoorbeeld bij Pleegzorg het geval is, vragen we elk jaar naar je mening.

Terug naar start

Terug naar inhoudsopgave