Vechtscheiding en kinderen

Wanneer wordt gesproken over een vechtscheiding?

Als ouders terecht zijn gekomen in een (moeizame) echtscheiding en flink strijd met elkaar voeren, dan wordt gesproken van een vechtscheiding. Ook ouders die nooit samen hebben gewoond kunnen in een vechtscheiding verzeild raken en fel twisten over het ouderschap. En dan wordt er vaak nog maar weinig naar de kinderen geluisterd. Ouders strijden – elk overtuigd van het eigen gelijk – soms zo heftig met elkaar dat ze uit het oog verliezen hoe hevig de kinderen onder de situatie lijden.

Groepsaanpak bij een moeizame echtscheiding en verdeeld ouderschap lijkt succesvol

Een groepsaanpak lijkt goed te werken bij problemen die samenhangen met een moeizame echtscheiding en verdeeld ouderschap. Sinds drie jaar hebben het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) en het Lorentzhuis samen een aanpak ontwikkeld voor ouders die te maken hebben met conflicten na een echtscheiding, waarbij kinderen betrokken zijn.

Oudergroep

Er wordt een groepsprogramma aangeboden aan zes ouderparen en hun kinderen. De oudergroep, komt acht keer gedurende twee uur bij elkaar. De ouders werken onder leiding van twee therapeuten aan het doorbreken van de afbrekende en vernietigende patronen. Ze proberen actief oplossingen te vinden voor steeds terugkerende problemen. De kinderen staat hierbij steeds centraal. De therapeuten scheppen een omgeving waarin positieve verandering mogelijk is. Zij geven informatie, opdrachten en oefeningen die ouders helpen nieuwe en positieve stappen te maken. De groepsleden blijken elkaar onderling ook goed te kunnen helpen en tot steun te zijn. Het netwerk van beide ouders wordt betrokken bij de behandeling.

Kindergroep

In dezelfde tijd dat hun ouders deelnemen aan de oudergroep, komen de kinderen in een kindergroep bij elkaar. De kinderen maken met elkaar films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek rond het thema ‘ouders die strijden’. Zij kunnen over de situatie praten, maar dat hoeft niet. De therapie richt zich op de eigen kracht van de kinderen en op het vergroten van weerbaarheid.

Evaluatie

Aan het einde van de acht bijeenkomsten, wordt geëvalueerd. Samen met ouders en kinderen wordt gekeken of een vervolgtraject wenselijk is.

Aanmelden

Ouders kunnen zich met hun kind aanmelden voor dit project, via www.kinderenuitdeknel.nl. Het project heeft alleen kans van slagen als beide ouders gemotiveerd zijn om mee te doen. Verwijzers kunnen ook aanmelden. In dat geval moeten de ouders zichzelf ook nog aanmelden.