Groepstherapie seksueel agressief of impulsief gedrag

Voor kinderen tot en met 12 jaar en hun ouders

Wat is seksueel agressief of impulsief gedrag?

We spreken van seksueel agressief of impulsief gedrag als een kind seksuele handelingen uitvoert met jongere kinderen of met leeftijdgenoten. Dat gaat meestal gepaard met een vorm van dwang, omkoping of dreiging.

Hoe komt het?

Zowel biologische (aangeboren), sociaal-culturele (aangeleerde) factoren als negatieve ervaringen, zoals seksueel misbruik van het kind zelf, kunnen seksueel agressief of impulsief gedrag veroorzaken. 

Seksueel agressief of impulsief gedrag onder controle

Seksueel gedrag tussen kinderen en jongeren, is vaak gericht op het verkennen van de ander en van zichzelf, met alle normen, waarden en grenzen die daarbij horen. Seksueel gedrag van kinderen is dus functioneel. Maar sommige kinderen vertonen seksueel-agressief of -impulsief gedrag. Dit gedrag is sociaal onaanvaardbaar en belastend of beangstigend voor andere kinderen. Dit geldt nog meer als er sprake is van dwang. En omdat het kind niet op een goede manier met andere kinderen omgaat, heeft het zelf ook vaak veel last van zijn eigen gedrag. Het kind heeft dan hulp nodig. Seksueel agressief of impulsief gedrag komt voor bij kinderen van alle leeftijden. Met een speciale groepstherapie helpt het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) van Kenter deze kinderen om hun gedrag onder controle te krijgen.

De therapie voor jeugdigen

De groepstherapie bestaat uit 20 wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur en is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, die seksueel agressief of impulsief gedrag vertonen. Samen met maximaal drie leeftijdsgenootjes, leert het kind agressieve impulsen onder controle te houden en gewoon om te gaan met andere kinderen. Vanaf de start van de groep wordt het gedrag besproken. Twee therapeuten praten met het kind en laten het oefenen met ander gedrag door het te laten bewegen, tekenen en spelen. De kinderen (én de ouders), krijgen oefeningen mee. Ook wordt gekeken naar de oorzaak van het gedrag. Op basis van de uitkomst wordt samen met de ouders besproken hoe het kind het beste geholpen kan worden. Ook de voortgang van de behandeling wordt tussentijds besproken. Elke therapie wordt afgesloten met een gezamenlijke bijeenkomst voor kinderen en hun ouders.

Therapiegroep voor ouders

Als een kind in therapie gaat voor seksueel agressief of impulsief gedrag, dan is dat voor ouders ook ingrijpend. Daarom is er een oudergroep, waarin ouders worden ondersteund en advies kunnen krijgen. Er wordt verwacht dat ouders aan deze groep deelnemen. In de groep kunnen ze ervaringen uitwisselen met andere ouders. Ook krijgen ze oefeningen voor thuis mee. Op die manier kunnen ouders hun kind goed ondersteunen bij het onder controle krijgen van het ongewenste gedrag en het aanleren van ander gedrag. De oudergroep vindt op dezelfde tijd plaats als de jongerengroep.