Wat kun je doen als je niet tevreden bent?

Niet tevreden 

Soms kan er een situatie ontstaan waarin je niet tevreden bent en dat kenbaar wilt maken. Bespreek je ontevredenheid eerst met je hulpverlener, de leidinggevende of de Klachtenfunctionaris. Deze laatste kan ook voor je bemiddelen. Je kunt ook een klacht indienen bij de (onafhankelijke, externe) klachtencommissie. Vraag eventueel hulp bij het opschrijven van de klacht. Kenter heeft alles over klachten vastgelegd in een klachtenregeling voor cliënten. Je kunt rekenen op een zorgvuldige klachtbehandeling, die de hulpverlening aan jou nooit in de weg staat.

Wil je meer informatie of heb je vragen neem dan contact op met de Klachtenfunctionaris van Kenter. Deze is ook bereikbaar via het centrale nummer: 088-2434343.

Positie van pleegouders t.a.v. de klachtenregeling van Kenter Jeugdhulp

Voor meer informatie over de positie van pleegouders t.a.v de klachtenregeling van kenter, klik hier.

Jeugdstem (voorheen Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ))

Jeugdstem is een onafhankelijke, landelijke organisatie voor wie de belangen van cliënten in de jeugdzorg voorop staan. Het AKJ fungeert dan ook als vertrouwenspersoon voor cliënten van onder andere Kenter… Meer lezen

Terug naar start

Terug naar inhoudsopgave