Niet tevreden

Soms kan er een situatie ontstaan waarin je niet tevreden bent en dat kenbaar wilt maken. Bespreek je ontevredenheid eerst met je hulpverlener, de leidinggevende of de Klachtenfunctionaris. Deze laatste kan ook voor je bemiddelen. Je kunt ook een klacht indienen bij de (onafhankelijke, externe) klachtencommissie. Vraag eventueel hulp bij het opschrijven van de klacht. Kenter heeft alles over klachten vastgelegd in een protocol klachtenregeling voor cliënten. Je kunt rekenen op een zorgvuldige klachtbehandeling, die de hulpverlening aan jou nooit in de weg staat.

Wil je meer informatie of heb je vragen neem dan contact op met de Klachtenfunctionaris van Kenter. Deze is bereikbaar via het centrale nummer: 088-2434343 of klik op de onderstaande knop.

 
Start veilig bericht 
 

Terug naar start

Terug naar inhoudsopgave