Spaarnezicht

Maatschappelijke Opvang voor jongeren

Jaarrapportage Spaarnezicht 2020

Je bent jong en dakloos

Jij woont tijdelijk in Spaarnezicht omdat jij, op dit moment, nergens anders terecht kunt.

Jij bent niet bij ons omdat je het persé leuk vindt, maar omdat het even niet anders is.

Jij hebt nu een ‘eigen’ kamer, een dak boven jouw hoofd en er is eten en drinken.

Je hoeft je daar geen zorgen over te maken zolang je hier woont.

Wonen in Spaarnezicht betekent ook aan jouw nabije toekomst werken, dat doe je in samenspraak met de woonbegeleiders, jouw trajectbegeleider en andere mensen (waaronder jouw CJG-coach) die betrokken zijn/worden.

Jullie maken gezamenlijk een plan, waarin opgeschreven wordt wat jij belangrijk vindt om aan te gaan werken. Het plan is de leidraad voor jouw verblijf.

Regelmatig vinden er gesprekken met jou plaats om te kijken hoe het met je gaat, of we met elkaar op de goede weg zitten …., of dat jouw plan bijgesteld moet worden.

Vanuit Spaarnezicht zullen wij, alles op alles, zetten om met jou te zoeken naar hoe jij de regie weer meer en meer over jouw eigen leven terugkrijgt.

Soms gaat dat met vallen en opstaan, dat geeft niet, iedere stap is er één.

Met 22 jonge mensen wonen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar, op een paar vierkante meter, vraagt veel van ieder in Spaarnezicht.

Voor iedereen moet Spaarnezicht een veilige plek zijn.

Daarom zijn er regels waar iedereen zich aan te houden heeft.

Dat kan/zal af en toe best lastig voor je zijn.

Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om te blowen in Spaarnezicht of alcohol te nuttigen. 

Zo heb je thuiskomtijden en wordt ervan uit gegaan dat jij je aan de gemaakte afspraken houdt.

Bij binnenkomst word je op de hoogte gesteld van wat mag en niet mag.

Voor nu, na Spaarnezicht zijn er verschillende opties.

De tijd zal leren wat de beste optie voor jou is, uiteindelijk valt en staat alles bij hoe jij jouw kansen ziet en/of jij deze kunt pakken. 

Weet dat je er niet alleen voor staat.

Wij, in Spaarnezicht kijken uit naar jouw komst.

Wie komt in aanmerking voor plaatsing in Spaarnezicht en wat te doen.

  • Als je afkomstig bent uit de Veiligheidsregio Kennemerland *;
  • je tussen de 18 en 23 jaar oud bent;
  • je feitelijk of residentieel  dak- of thuisloos bent (geen plek hebt om voor langere tijd te verblijven);
  • en de nodige (complexe) problemen** met je meedraagt,

dan kun je je melden bij de Brede Centrale Toegang (BCT).

Adres: Wilhelminastraat 10

             2011 VM Haarlem

             Telefoon: 023 511 4477

Je moet zelf naar het spreekuur toe en kunt daar iedere werkdag terecht van 9.00 uur tot 12.00 uur. De medewerker van de BCT zal met jou in gesprek gaan over jouw situatie. Ook wordt er (direct) contact opgenomen met ofwel een CJG-coach of een consulent van het Meerteam, afhankelijk waar jij vandaan komt. De medewerker van de BCT beslist of jij geïndiceerd wordt voor Spaarnezicht. Als jij voldoet aan alle criteria zoals hierboven genoemd, dan is de kans groot dat jij geïndiceerd wordt voor Spaarnezicht.

Als je niet direct geplaatst kunt worden omdat er geen plek is, overlegt de BCT met jou en de CJG coach waar je kunt verblijven tot je wel terecht kunt in Spaarnezicht. Misschien kun je tijdelijk terecht bij vrienden of familie, of zijn er mogelijkheden waar je zelf nog niet aan gedacht hebt. De CJG coach blijft ook in deze periode bij jou betrokken dus als je situatie verandert of verslechtert kun je altijd een beroep doen op hem of haar.’

De BCT informeert jou wanneer jij welkom bent in Spaarnezicht voor een intakegesprek.

In principe komt jouw CJG-coach en/of consulent mee.

In het intakegesprek vraagt de medewerker van Spaarnezicht jou allerlei dingen om zo een beetje een idee te krijgen wie jij bent, waar jij zoal tegenaan bent gelopen, wat maakt dat jij op straat terecht bent gekomen en wat jij wilt voor de nabije toekomst. Daar maken wij met elkaar afspraken over.

In bijna alle gevallen kun je direct blijven in Spaarnezicht na het intakegesprek.

Met de Gemeente Haarlem is afgesproken dat jij een beschikking krijgt van de BCT voor 6 maanden.

Afhankelijk van de situatie kan de beschikking verlengd worden en/of beëindigd.  

 

*De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) omvat de gemeenten Haarlem, Heemskerk, Beverwijk, Haarlemmermeer, Bloemendaal, Heemstede, Velsen, Zandvoort en Haarlemmerliede-Spaarnwoude.

**Bij (complexe) problemen kun je denken aan bijvoorbeeld: jouw dagbesteding niet vast kunnen houden en/of geen startkwalificatie hebben en/of stressgevoelig zijn/niet kunnen slapen/een hoofd vol en/of schulden en/of verslavingsgevoelig-/afhankelijk zijn, contacten met politie of justitie en/of geen steunend netwerk hebben etc.