Spaarnezicht

Maatschappelijke Opvang voor jongeren

Wie komt in aanmerking voor plaatsing in Spaarnezicht en wat te doen.

  • Als je afkomstig bent uit de Veiligheidsregio Kennemerland *;
  • je tussen de 18 en 23 jaar oud bent;
  • je feitelijk of residentieel  dak- of thuisloos bent (geen plek hebt om voor langere tijd te verblijven);
  • en de nodige (complexe) problemen** met je meedraagt,

dan kun je je melden bij de Brede Centrale Toegang (BCT).

Adres: Wilhelminastraat 10
            2011 VM Haarlem
            Telefoon: 023 511 4477

Je moet zelf naar het spreekuur toe en kunt daar iedere werkdag terecht van 9.00 uur tot 12.00 uur. De medewerker van de BCT zal met jou in gesprek gaan over jouw situatie. Ook wordt er (direct) contact opgenomen met ofwel een CJG-coach of een consulent van het Meerteam, afhankelijk waar jij vandaan komt. De medewerker van de BCT beslist of jij geïndiceerd wordt voor Spaarnezicht. Als jij voldoet aan alle criteria zoals hierboven genoemd, dan is de kans groot dat jij geïndiceerd wordt voor Spaarnezicht.

Als je niet direct geplaatst kunt worden omdat er geen plek is, overlegt de BCT met jou en de CJG coach waar je kunt verblijven tot je wel terecht kunt in Spaarnezicht. Misschien kun je tijdelijk terecht bij vrienden of familie, of zijn er mogelijkheden waar je zelf nog niet aan gedacht hebt. De CJG coach blijft ook in deze periode bij jou betrokken dus als je situatie verandert of verslechtert kun je altijd een beroep doen op hem of haar.’

De BCT informeert jou wanneer jij welkom bent in Spaarnezicht voor een intakegesprek.In principe komt jouw CJG-coach en/of consulent mee.

In het intakegesprek vraagt de medewerker van Spaarnezicht jou allerlei dingen om zo een beetje een idee te krijgen wie jij bent, waar jij zoal tegenaan bent gelopen, wat maakt dat jij op straat terecht bent gekomen en wat jij wilt voor de nabije toekomst. Daar maken wij met elkaar afspraken over.

  • In bijna alle gevallen kun je direct blijven in Spaarnezicht na het intakegesprek.
  • Met de Gemeente Haarlem is afgesproken dat jij een beschikking krijgt van de BCT voor 6 maanden.
  • Afhankelijk van de situatie kan de beschikking verlengd worden en/of beëindigd.  

*De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) omvat de gemeenten Haarlem, Heemskerk, Beverwijk, Haarlemmermeer, Bloemendaal, Heemstede, Velsen, Zandvoort en Haarlemmerliede-Spaarnwoude.

**Bij (complexe) problemen kun je denken aan bijvoorbeeld: jouw dagbesteding niet vast kunnen houden en/of geen startkwalificatie hebben en/of stressgevoelig zijn/niet kunnen slapen/een hoofd vol en/of schulden en/of verslavingsgevoelig-/afhankelijk zijn, contacten met politie of justitie en/of geen steunend netwerk hebben etc.

Jaarplan Spaarnezicht 2023