Pension Spaarnezicht

Wat is Pension Spaarnezicht?

Pension Spaarnezicht biedt tijdelijk onderdak aan jongeren tussen de 16 en 23 jaar die dak- of thuisloos zijn én te maken hebben met een meervoudige problematiek. Het verblijf in Spaarnezicht duurt zo lang als nodig is: voor de één is dit drie weken, voor een ander vier maanden. Na het verblijf in Spaarnezicht gaan sommige jongeren zelfstandig wonen, anderen wachten op een plaats in een woonproject met begeleiding.

Voor mee informatie, ga naar Pension Spaarnezicht