Missie en visie

Hoe werken wij? Onze missie

Onze missie is helder: wij versterken de veerkracht en het zelfvertrouwen van kinderen, jongeren en hun gezinnen, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. 

Eén plan, voor het hele gezin

Veel gezinnen met kinderen kunnen hun eigen problemen heel goed zelf oplossen, eventueel met lichte hulp of opvoedondersteuning. Kenter richt zich op kinderen, jongeren en hun opvoeders die net wat meer nodig hebben. We bieden specialistische hulp in hun directe omgeving en richten ons daarbij op het hele (gezins-)systeem. We doen dat vanuit één plan, waarin we alle kennis en ervaring rond complexe opvoedsituaties, psychische problemen en kinder- en jeugdpsychiatrie bundelen. Zo maken we ons sterk voor optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen en jongeren.

Cliënt heeft regie

Bij Kenter geloven we in de veerkracht van ieder individu en elk gezin. Samen werken we aan de versterking van die kracht en eigen verantwoordelijkheid, zodat cliënten waar mogelijk zelf de regie kunnen nemen over hun leven. Wij voelen ons medeverantwoordelijk maar nemen verantwoordelijkheden niet over, tenzij het (tijdelijk) niet anders kan. We kijken altijd naar het gezin als geheel én naar de specifieke problemen van kind of jongere. We helpen ze weer op weg en ronden de hulp pas af als ze echt verder kunnen, al dan niet met lichtere hulp. 

Gespecialiseerde kennis en kunde

De meeste hulp bieden we vanuit regionaal of gemeentelijk werkende teams met een brede samenstelling van professionals. Voor speciale zorg en onderzoek hebben we kennis en kunde beschikbaar in diverse gespecialiseerde afdelingen. Waar thuis wonen (tijdelijk) niet mogelijk is, bieden we kleinschalige oplossingen voor wonen, opgroeien en behandeling op maat, die maximaal aansluiten bij het gewone leven. Hiervoor maken we gebruik van pleeggezinnen, projectgezinnen, kleinschalige projecten in het buitenland, begeleid wonen projecten en (behandel-) groepen.

Meten is weten

We werken nauw samen met andere hulpverleners en instanties in de regio. Onze hulp is efficiënt en strekt zich uit van kortdurende opvoedhulp tot en met intensieve psychiatrische behandeling van meervoudige problematiek. Onze hulp is resultaatgericht en stevig verankerd in wetenschappelijke inzichten en instrumenten waarvan ook de effectiviteit wetenschappelijk is bewezen. En om te borgen dat dat ook zo wordt ervaren door onze cliënten meten we de tevredenheid over onze hulpverlening zorgvuldig. 

Vanzelfsprekende partner voor gemeenten

Kenter wil zich manifesteren als vanzelfsprekende partner van de gemeenten in de regio’s bij de ontwikkeling en uitvoering van effectieve jeugdhulp. We willen landelijk voorop lopen bij de ontwikkeling van zorginhoudelijke vernieuwing.

Meer informatie voor professionals? Klik hier