Missie en visie

Missie

Kenter richt zich op het vergroten van de eigen veerkracht en het zelfvertrouwen van kinderen en hun gezin om samen met hen optimale kansen te creëren op ontwikkeling.

Cliënten kunnen voor een uniek aanbod van Jeugd & Opvoedhulp en JGGZ bij ons terecht. Dat geldt voor relatief eenvoudige opvoedvragen, maar zeker ook bij lastigere of meerdere problemen. In dat geval kunnen jeugdigen én hun gezinnen een beroep doen op allerlei verschillende hulpvormen of een combinatie daarvan. Onze uiterst betrokken en zeer deskundige medewerkers zijn allemaal verschillend maar hebben hetzelfde doel: cliënten maximaal en op maat ondersteunen. De állerbeste hulp bieden, dat is wat ons drijft en verbindt: met elkaar en met onze cliënten. Die laatsten kunnen rekenen op professionals die alles op alles zetten om aan te sluiten op de vraag van gezinnen; zo intensief en zo lang als zij dat nodig hebben.

Visie

Elke jeugdige en gezin / systeem verdient perspectief. Iedere Kenter- professional heeft handelingsruimte om samen met ouders en jeugdige dat te doen wat nodig is voor het gewenste resultaat. We verstaan ons vak en investeren daarom in gewenste verbetering of vernieuwing, ook samen met onze ketenpartners.

Kenter Jeugdhulp: onze essentie

Elk kind is waardevol en verdient een toekomstperspectief. Vanuit de eigen talenten en vaardigheden moeten jeugdigen de kans krijgen zich te ontwikkelen. Kenter Jeugdhulp wil daar een bijdrage aan leveren door het versterken van de eigen autonomie van het hele gezin. Wij geloven in ondersteuning van de cliënt, zoveel mogelijk in zijn vertrouwde omgeving. De zorgvraag van de cliënt staat voorop.

Brede inzet bij complexe problemen

Vaak is er sprake van een combinatie van complexe problemen, die meerdere generaties bestrijken. Door vanuit een geïntegreerde benadering de hulpverlening bij complexe problematiek breed op te zetten, worden problemen sneller opgelost, lopen kinderen een ontwikkelingsachterstand in en voelen zij zich gelukkiger. We schalen de hulpverlening af zodra de zorgvraag dat toelaat. Onze focus ligt op ambulant waar mogelijk, in combinatie met tijdelijk of perspectief biedend verblijf waar nodig.

Snelle toegankelijkheid en allerbeste hulp

Wij verplichten onszelf om – samen met onze netwerkpartners  – een snelle toegankelijkheid voor onze cliënten te realiseren  omdat lang(er) wachten kan bijdragen tot gezondheidsschade. Door te  zoeken naar voor de cliënt allerbeste hulp dragen we bij aan een effectieve aanpak van de problematiek.

Elkaar versterkende mix

We gaan uit van een mix van cliëntenzorg, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Omdat deze velden elkaar versterken, komen we tot steeds betere zorg. Binnen onze organisatie leren we van goed gefundeerd onderzoek en scheppen we een leerklimaat dat medewerkers onderling stimuleert. Dit, gecombineerd met een multidisciplinaire aanpak, zorgt blijvend voor goede resultaten en tevreden cliënten en zorg-professionals. Wij geven ruimte aan professionele autonomie en initiatieven die worden genomen vanuit deskundigheid en betrokkenheid. Onderzoek en innovatie stellen ons in staat om aan te sluiten en voorop te lopen bij ontwikkelingen in de zorg en bij te dragen aan voortdurende verbetering. 

Eigentijdse organisatie gaat dialoog aan voor behoud van specifieke hulp

Wij zijn een eigentijdse organisatie; adaptief en anticiperend op de veranderingen in de wereld om ons heen. Wij creëren en borgen een veilig zorg- en werkklimaat.

De jeugdzorg staat onder druk. Kenter Jeugdhulp gaat vanuit haar specialistische identiteit de dialoog aan met financiers en andere belanghebbenden om ook behandelvormen die zeer specifiek  en/of kostbaar zijn voor de regio te behouden. Uiteraard binnen een gezond financieel kader.

Samenwerking

We zoeken – voor die vormen van zorg die wij zelf (nog) niet bieden – de samenwerking met andere zorgaanbieders. Vertrouwen en wederkerigheid staan voor ons centraal in de relatie met onze netwerkpartners.

Antwoord op de jeugdhulpvragen van vandaag en morgen

Om aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de zorg en binnen de markt laten we ons inspireren door effectief bewezen behandelmethoden, succesvolle initiatieven en behoeften van al onze belanghebbenden. Vanuit deze verbinding met de omgeving werken wij elke dag weer aan flexibele antwoorden op de jeugdhulpvragen van vandaag en morgen.

Aanvullende informatie voor professionals

Kernwaarden

Kenter werkt vanuit de kernwaarden: betrokken, deskundig, betrouwbaar, ondernemend en innovatie.