Veelgestelde vragen

Stel hieronder uw vraag, of geef het onderwerp op waar u naar op zoek bent.

Wat is een verwijsindex?

In Nederland zijn veel professionals van verschillende organisaties die jongeren en ouders ondersteunen bij opvoeden en opgroeien. Soms weten deze organisaties van elkaar niet wie wat doet, wie bij welk gezin betrokken is, of wat er precies aan de hand is. Als ze dat wel weten, werken ze nog beter samen. Daarom maken gemeenten en organisaties in Nederland gebruik van de verwijsindex, een online hulpmiddel voor hulpverleners om snel met elkaar in contact te komen. Ook Kenter werkt met de verwijsindex.

 

Wat zijn mijn rechten en plichten?

Bij de start van de zorg bij Kenter Jeugdhulp ontvangen ouders/verzorgers en jongeren een startpakket met daarin alle informatie over regelingen en beleid waar ze als cliënt mee te maken hebben. In de folder over rechten en plichten zijn de belangrijkste punten uit het privacyreglement en de klachtenregeling opgenomen.

Voor uitgebreide rechten en plichten regelingen, klik hier

Voor welke opvoed en opgroeiproblemen?

Iedereen die stuit op opvoed en opgroeiproblemen of vragen van welke aard ook, kan bij Kenter Jeugdhulp terecht. U stuit bijvoorbeeld op terugkerende moeilijkheden met uw baby of peuter, of misschien maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind. Wellicht heeft u te maken met een opstandige puber of een kwetsbare jongere en komt u er zelf niet uit, ook niet met huisarts of lichte hulp. Het is ook mogelijk dat er psychische hulp nodig is, voor de problemen van uw kind. Wat de hulpvraag ook is: bij moeilijkheden die te maken hebben met opgroeien en opvoeden, biedt Kenter altijd de best passende hulp.

hulp, hulpvraag, probleem, opvoeden, opvoeding, opgroeien, opvoedprobleem, voor welke hulp, 

Wie staat pers te woord?

Pers wordt in voorkomende gevallen te woord gestaan door Marjolein Colenbrander, communicatieadviseur. Journalisten worden verzocht contact met haar op te nemen via het algemene telefoonnummer van Kenter Jeugdhulp: 088 243 43 43 of per mail: marjoleincolenbrander@kenterjeugdhulp.nl

media, kranten, tv, televisie, radio, tijdschriften, journalisten

Waarin onderscheidt Kenter zich van andere aanbieders in de Jeugdhulp?

Kenter is uniek omdat specialisten met een Jeugd GGZ achtergrond (GZ psychologen, Psychiaters, Sociaal Psychiatrisch verpleegkundigen), samenwerken met specialisten vanuit de Jeugd en Opvoedhulp (maatschappelijk werker, Orthopedagogen). Zij combineren hun expertise om cliënten te helpen. Een compleet specialistisch aanbod onder één dak dus.   

Waarom zou ik als (toekomstig) cliënt kiezen voor Kenter Jeugdhulp?

Kenter Jeugdhulp biedt een scala aan hulpvormen onder één dak. Kenter biedt zowel Geestelijke Gezondheidszorg als Jeugd en Opvoedhulp. Een hulpvraag kan dus vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Bovendien voorkomt het brede aanbod van Kenter Jeugdhulp, dat cliënten zich bij meerdere loketten moeten melden.

Welke informatie is minimaal nodig om een kind of jongere aan te melden?

Bij aanmelding hebben wij een aantal gegevens nodig, te weten: gegevens van het kind: BSN, naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum kind, wie heeft gezag/voogdij over het kind. Verder willen we graag de gegevens van de ouders hebben: naam, adres, postcode, woonplaats. Als het kind/de jongere ergens anders dan bij de ouders woont, dan hebben we het laatste verblijfadres nodig. Tenslotte willen we weten wat de hulpvraag/reden voor aanmelding is. 

Wat gebeurt er na aanmelding en wanneer start hulpverlening?

Bij een aanmelding wordt bekeken of wij voldoende informatie hebben ontvangen. Vervolgens nemen wij contact op met de cliënt om de hulpverlening te stemmen. Soms kunnen wij niet direct hulp bieden. In dat geval plaatsen wij de cliënt op een wachtlijst. Onze cliënten staan op dat moment echter niet alleen. Een contactpersoon afkomstig van Kenter onderhoudt contact met de jongere en het gezin en – indien van toepassing – met de betrokken CJG coach of de Jeugd & Gezinsbeschermer.