Wat doet een PleegOuderRaad?

Net als u zijn wij, de leden van de POR, pleegouder van Kenter. Wij vinden het belangrijk dat pleegouders mee denken en praten over pleegzorg. Op deze manier hopen we een bijdrage te leveren aan de verbetering van de hulpverlening. Wij willen de stem zijn van de pleegouder binnen de organisatie. Met input van u, de pleegouders, kunnen we nog beter de pleegouders vertegenwoordigen.

Prioriteiten Pleegouderraad 2020

De POR heeft voor 2020 vijf werkgebieden geformuleerd:

  1. Contact en medewerking met Kenter verdiepen (positie van pleegoudersbinnen Kenter versterken en werving nieuwe pleeggezinnen)
  2. Kennisbevordering Pleegouders
  3. Communicatie / contact met Pleegouders
  4. Aandacht voor begeleiding van pleeggezinnen. En extra aandacht voor begeleiding van Netwerkpleeggezinnen
  5. Contacten met externe organisaties (LOPOR, Gemeenten, WMO)