Generalistische basis GGZ

Overbruggingsaanbod Basis (generalistische) GGZ 18+ hulp in afwachting van specialistische /hoog specialistische GGZ

Overbrugging van wachttijd

Kenter Jeugdhulp richt zich op meer complexe vraagstukken. Hiervoor is de inzet vanuit onze specialistische en/of hoog specialistische GGZ gewenst. Soms geldt hiervoor een wachtlijst. Ter overbrugging van de wachttijd voor specialistische GGZ is er voor de 18+ cliënt een mogelijkheid gebruik te maken van modules vanuit de Basis GGZ. Dit valt onder het zgn. overbruggingsaanbod.

Doel van overbruggingsaanbod

Het doel van het overbruggingsaanbod is dat de cliënt, samen met een gekwalificeerde hulpverlener, direct met (een onderdeel van) de hulpvraag aan de slag kan. Kenter stemt inhoudelijk met de cliënt af wat het best passende overbruggingsaanbod is.

Begrenzing inzet overbruggingsaanbod  vanuit  Basis GGZ:

Een kortdurend generalistische behandeling is in maximaal 750 minuten directe en indirect tijd (ongeveer 12 sessies  en is in principe altijd het uitgangspunt. Mochten we hiervan afwijken dan zullen we weloverwogen en onderbouwd bij start van de behandeling of tijdens een evaluatiemoment aantonen wat de reden daarvan is.

Een greep uit de mogelijkheden:

E-Health modules

E-Health modules al dan niet afgestemd met face to face contacten vormen een onderdeel van het overbruggingsaanbod.

Kenter Jeugdhulp biedt de volgende E-Health modules als (overbruggings)aanbod:

  • zelfhulpmodules
  • chathulpverlening
  • psycho-educatie
  • blended modules (combinatie zelfstandig online werken en persoonlijke hulp)

 

De module die je volgt is helpend en ondersteunend bij en afgestemd op het specialistische vervolgtraject.

Succesvolle behandeling van klachten

Voorbeelden van klachten die succesvol behandeld worden in de generalistische basis GGZ zijn: 

 

Aanmelding, intake en in gang zetten van de behandeling

Cliënten komen bij Kenter op basis van een verwijzing voor specialistisch en/of hoog specialistische zorg/behandeling. De verwijzing wordt gescreend om te kunnen bepalen welke plek binnen Kenter/Sparq het meest passend is. Om de screening goed en weloverwogen te kunnen doen, vragen wij de cliënt een aantal vragenlijsten in te vullen. Ook kunnen wij de cliënt persoonlijk benaderen om de hulpvraag zo duidelijk mogelijk te krijgen.

Als er voor de betreffende hulpvorm een wachtlijst bestaat, wordt de mogelijkheid voor overbruggingsaanbod met de cliënt besproken.