Behandelgroepen Leidsevaart & Wilsonsplein

De behandelgroepen zijn kleine groepen voor jeugdigen (10-18 jaar) die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen en intensieve begeleiding en behandeling nodig hebben. De jeugdigen kennen een grote variëteit aan problematiek zoals bijvoorbeeld problemen in het gezin of problemen in de eigen ontwikkeling (gedragsproblemen, psychiatrische stoornis). Ambulante hulp en / of andere vormen van hulp hebben niet tot het beoogde resultaat geleid. De jeugdigen worden 24 uur per dag begeleid, volgens een individueel traject, met persoonlijke leerdoelen, waar gedurende de plaatsing aan wordt gewerkt. Contacten familie en het eigen netwerk zijn heel belangrijk. Vanuit het team wordt getracht deze contacten te behouden, uit te breiden en/of te versterken. Na de plaatsing op de behandelgroep zullen de jeugdigen, indien mogelijk, weer in hun eigen gezin / netwerk gaan wonen. Als dit niet mogelijk is, kan er worden doorgeplaatst naar Opvoeden en Wonen Hestia, naar Intensieve ZelfstandigheidsTraining (IZT) of naar hulpvormen buiten Kenter Jeugdhulp. Als aanvullende hulp noodzakelijk is, kan een jeugdige daarvoor aangemeld worden.

Doelstelling Behandelgroep

De hulpverlening is er in eerste instantie op gericht verdergaande ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek te voorkomen, het verder ontwikkelen van de jeugdige te stimuleren, de draagkracht te vergroten en te kijken naar een passende vervolgplek na de plaatsing.

Adresgegevens Behandelgroepen

Behandelgroep Leidsevaart

Leidsevaart 110

2013 HC Haarlem

Tel. 088 2434048

Behandelgroep Wilsonsplein

Wilsonsplein 19

2011 VG Haarlem

Tel. 088 2434053