Verwijsindex voor betere samenwerking

Kenter jeugdhulp werkt met verwijsindex

In Nederland zijn veel professionals van verschillende organisaties die jongeren en ouders ondersteunen bij opvoeden en opgroeien. Soms weten deze organisaties van elkaar niet wie wat doet, wie bij welk gezin betrokken is, of wat er precies aan de hand is. Als ze dat wel weten, werken ze nog beter samen. Daarom maken gemeenten en organisaties in Nederland gebruik van de verwijsindex, een online hulpmiddel voor hulpverleners om snel met elkaar in contact te komen. Ook Kenter werkt met de verwijsindex.

Zo werkt het

Uitgangspunt van de verwijsindex is Melden mag, Afwegen moet!

Een hulpverlener van Kenter kan een jeugdige aanmelden aan de verwijsindex indien hij een “redelijk vermoeden” heeft dat een gezonde en veilige ontwikkeling van de jeugdige daadwerkelijk wordt bedreigd” .Er moet sprake zijn van een situatie die nu al een schadelijk of belemmerend effect heeft op de ontwikkeling van de jeugdige en/of dat de ontwikkeling van de jeugdige bedreigd  wordt (in de toekomst).

Meldingen moeten gegrond zijn, hiervoor zijn landelijk een aantal criteria voor opgesteld, deze criteria hoeven niet allemaal aanwezig te zijn, het is voldoende als één criterium aanwezig is. Klik op deze link  voor de handreiking van de landelijke verwijsindex.

Een melding in de verwijsindex wordt altijd met de jeugdige en/of zijn ouders besproken. Jeugdigen van Kenter worden niet in de verwijsindex aangemeld enkel en alleen omdat ze cliënt zijn bij Kenter Jeugdhulp.

Met elkaar betrokken bij hulp

Het is mogelijk dat al eerder door andere professionals een melding over een bepaalde cliënt in de verwijsindex is gedaan en wanneer dit het geval is, dan worden zij via de mail van elkaars betrokkenheid op de hoogte gesteld. In deze mail staat alleen hoe de professionals elkaar kunnen bereiken zodat zij de hulp en begeleiding kunnen afstemmen. Vanzelfsprekend wordt de cliënt daarbij betrokken.

Bij een verhuizing

De index in onze regio is, net als de andere verwijsindexen in Nederland, gekoppeld aan de landelijke index. Dit betekent dat bij verhuizing naar een andere gemeente niet helemaal opnieuw begonnen hoeft te worden. Zelfs niet als die verhuizing over provinciegrenzen heen gaat. In overleg met de cliënt wordt in de nieuwe woonplaats zo snel mogelijk weer de juiste hulp geboden.