Ondersteuning pleegouders

Buddy voor startende pleegouders

Startende pleegouders kunnen beroep doen op ervaren pleegouders. Veel startende pleegouders ervaren de eerste plaatsing van een pleegkind in hun gezin als spannend en hectisch. Ondanks de gedegen voorbereiding voelen veel startende pleegouders zich onzeker. De praktijk is immers altijd anders.

Pleegouders geven aan dat ze het prettig vinden om contact te hebben met andere pleegouders die als ervaringsdeskundige kunnen optreden, het liefst in de eigen buurt. Deze vorm van ondersteuning van startende pleegouders wordt nu door Kenter Pleegzorg geboden. Dat gebeurt door een buddy (tijdelijk) te koppelen aan startende pleegouder(s). De coördinatie van de buddy’s ligt bij pleegzorg. Een buddy wordt bij iedere startende plaatsing aangeboden. Artikel: Pleegouders voor pleegouders

Grootoudergroep

Vanuit de afdeling pleegzorg bestaat er een grootoudergroep, die speciaal in het leven is geroepen voor opa’s en oma’s die tevens pleegouder(s) zijn voor hun kleinkind(eren). Het doel van de grootoudergroep is het bieden van de gelegenheid om met andere (pleeg)grootouders ervaringen te delen. Een vorm van lotgenotencontact, waar zowel de leuke ervaringen van het groot/pleegouderschap gedeeld kunnen worden, als de (soms) emotioneel zware belasting die de zorg en opvoeding van hun kleinkind(eren) met zich mee kunnen brengen. De groep wordt begeleid door twee begeleiders pleegzorg.

Er zijn twee grootoudergroepen die gemiddeld eens per zes weken bijeenkomen. De ene groep op de dinsdagochtend en de andere groep op de donderdagochtend. Aanmelden voor één van de twee grootoudergroepen kan via de begeleider pleegzorg van de (pleeg)grootouders.

Intensieve begeleiding in een pleeggezin

Pleegkinderen hebben vaak veel meegemaakt in hun leven. Vanzelfsprekend hebben ze tijd nodig aan het nieuwe pleeggezin en hun nieuwe omgeving te wennen.Soms laten pleegkinderen vanwege alle gebeurtenissen langdurig, heftig gedrag zien en vaak gaan ze daarvoor tijdelijk in therapie. Omdat dit gedrag van pleegkinderen grote invloed heeft op het pleeggezin, zet Kenter regelmatig extra hulp in. Pleegouders worden dan intensiever begeleid door de begeleider van pleegzorg.

Video Interactie Begeleiding gehechtheid (VIB-g)

Er komt er een onbekend kind in uw huis wonen! Misschien kent u het kind al vanuit uw netwerk maar krijgt u nu de rol van ‘opvoeder’. Natuurlijk moet u de eerste periode aan elkaar wennen. Als nieuw samengesteld (pleeg) gezin gaat u op zoek naar de beste manieren om met elkaar om te gaan. Kenter Pleegzorg biedt bij iedere startende plaatsing preventief ondersteuning door middel van Video Interactie Begeleiding gericht op gehechtheid (VIB-g). Meer lezen

Training: Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

De training ‘Zorgen voor getraumatiseerde kinderen’ helpt pleegouders en andere opvoeders om het gedrag van hun (pleeg)kind anders, door een ‘traumabril’, te bekijken. De kans op een stabiele relatie tussen opvoeder en (pleeg)kind en de kans op een succesvolle pleegzorgplaatsing wordt daarmee vergroot. Deze training leidt tot meer kennis en grotere tevredenheid bij opvoeders. Ook is sprake van minder stress binnen opvoedsituaties. De training bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur plus huiswerkopdrachten. Meer lezen