Klachten

Wij willen graag dat onze cliënten tevreden zijn

Kenter Jeugdhulp en haar medewerkers streven naar hulpverlening waar cliënten tevreden over zijn. Daar doen we het immers voor! We realiseren ons echter ook dat er situaties kunnen ontstaan waarin cliënten niet tevreden zijn en dat kenbaar willen maken.

Ontevredenheid

Bij het ervaren van onvrede, is het in eerste instantie het prettigst als cliënt samen met de betrokken medewerker probeert de onvrede te bespreken om tot een oplossing te komen. Vaak lukt dat, maar soms lukt dat niet. In dat laatste geval kan de cliënt contact opnemen met de klachtenfunctionaris  die streeft naar het vinden van een oplossing bijvoorbeeld door bemiddeling. Uiteraard wordt de cliënt ook in de gelegenheid gesteld een klacht in te dienen. De klachtenfunctionaris is bereikbaar per mail: klachtenfunctionaris@kenterjeugdhulp.nl of via het centrale telefoonnummer van Kenter Jeugdhulp: 088-2 43 43 43.

Kenter beschikt naast de klachtenfunctionaris over een onafhankelijke klachtencommissie en een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Kenter ondersteunt een cliënt die een klacht wil indienen optimaal. Cliënten kunnen gebruik maken van een vertrouwenspersoon van Jeugdstem.

Direct naar Protocol klachtenregeling voor cliënten Kenter

Een zorgvuldige afhandeling van klachten

Cliënten mogen ervan uitgaan dat er zorgvuldig met hun klacht en privacy om wordt gegaan. Alle klachten worden geregistreerd en er worden maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Daardoor kan de afhandeling van een klacht resulteren in een betere kwaliteit van hulpverlening. Cliënten hoeven nooit bang te zijn dat het indienen van een klacht leidt tot een mindere hulpverlening. We doen er alles aan om het onderlinge vertrouwen tussen cliënt en medewerker(s) van Kenter in stand te houden of te herstellen.

Open voor elke vorm van commentaar

Kenter Jeugdhulp wil graag dat cliënten zich vrij voelen om hun ideeën, tips, signalen, onvrede of klachten met medewerkers te bespreken. Daarom staan medewerkers van Kenter open voor elke vorm van commentaar.

Positie van pleegouders t.a.v. de klachtenregeling van Kenter Jeugdhulp

Voor meer informatie over de positie van pleegouders t.a.v de klachtenregeling van kenter, klik hier.

Jeugdstem

Cliënten kunnen gebruik maken van een vertrouwenspersoon van het Jeugdstem.
Jeugdstem is een onafhankelijke, landelijke organisatie bij wie de belangen van cliënten in de jeugdzorg voorop staan. Voor meer informatie over  Jeugdstem: klik hier

Klachtencommissie

Uiteraard wordt de cliënt ook in de gelegenheid gesteld een klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Kenter. De klachtencommissie bestaat uit personen die niet bij Kenter werkzaam zijn. Deze onafhankelijke commissie kan klachten beoordelen en er een uitspraak over doen. Voor het indienen van een klacht bij de klachtencommissie dient u gebruik te maken van het daarvoor bestemde Formulier klacht indienen bij klachtencommissie. U kunt dit formulier vervolgens sturen naar: klachtencommissie@kenterjeugdhulp.nl . Heeft u  vragen dan kunt u contact opnemen met onze Klachtenfunctionaris. Deze is bereikbaar via het centrale nummer: 088 243 43 43 of via email: klachtenfunctionaris@kenterjeugdhulp.nl

Uitgebreide klachtenregeling

In ons Protocol klachtenregeling voor cliënten Kenter Kenter leest u onze uitgebreide klachtenregeling.
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris. Deze is bereikbaar via het centrale nummer: 088 243 43 43 of via email: klachtenfunctionaris@kenterjeugdhulp.nl

Zoekwoorden: Klacht, klachten, klachtenregeling, klachten regeling, klachtregeling, klacht regeling, regeling bij klachten, klachten protocol, klachtenprotocol, klacht protocol, klachtprotocol.