Verwijzers

 
 
De Trauma Experts organiseren op 9 oktober een symposium speciaal voor verwijzers. Het symposium informeert verwijzers over de behandeling van getraumatiseerde kinderen (door interpersoonlijk geweld, oorlog of conflictscheiding) en hun systeem. Deelname aan het symposium is kosteloos. Klik op de link om het programma te lezen. 

https://www.hetwkz.nl/nl/Ziekenhuis/Afdelingen/Psychotraumacentrum/Symposium-Trauma-Experts

Direct aanmelden

Dat kan via het digitale aanmeldformulier-regulier

Eigen Kracht

Eigen kracht ligt ten grondslag aan ons brede aanbod van behandelmethodieken met betrekking tot GGZ- en Jeugd & Opvoedhulp. Op basis van een goede diagnose kunnen kinderen, jongeren en hun opvoeders 7 dagen per week, 24 uur per dag rekenen op de specifieke deskundigheid en hulp van onze specialisten. De medewerkers van Kenter zijn professionals. Bij onze werkwijze staan de ontwikkeling van het kind, samenwerking en veiligheid centraal.

Het heft in eigen handen

Bij onze hulp gaan we ervan uit dat kinderen, jongeren en hun opvoeders het beste af zijn in hun vertrouwde sociale omgeving. Eigen verantwoordelijkheid is daarbij een sleutelbegrip. Dit houdt in dat cliënten zelf de regie houden over hun leven en zelf werken aan oplossingen. We willen opvoed- en opgroeivaardigheden/mogelijkheden ondersteunen en versterken. Daar ligt onze expertise. Daarom bieden we onze hulp zo mogelijk in het gezin en bij of vanuit basisvoorzieningen op buurt- en wijkniveau, zoals scholen en kinderdagverblijven.

Jeugdhulp snel, goed, op maat

Wij werken flexibel: onze hulp is efficiënt en effectief. Licht waar mogelijk en intensief en speciaal waar noodzakelijk. Hulp kan bestaan uit consultatie en advies, diagnostiek, en/of trainingen. Verder biedt Kenter verschillende vormen van ambulante hulp, dagbehandeling, crisishulp of 24-uurszorg. Alle inzet is steeds gericht op het versterken van opvoed- en opgroeimogelijkheden en het oplossen van problemen in het eigen gezin. In sommige gevallen kan de hulp beter in een andere gezinssituatie geboden worden. Dat is dan altijd een tijdelijke oplossing, want het uitgangspunt blijft altijd dat eigen gezin en het doel is een zo spoedig mogelijke terugkeer van het kind naar het gezin of op eigen benen kunnen staan. Waar thuis wonen (tijdelijk) niet mogelijk is, bieden wij kleinschalige oplossingen voor wonen, opgroeien en behandelen die zoveel mogelijk aansluiten bij het gewone leven. Hiervoor hebben we de beschikking over pleeggezinnen, projectgezinnen, (behandel)groepen en projecten in het buitenland.

Professionals voor professionals

Ook specialisten hebben soms vragen en stuiten op lastige situaties. Kenter biedt ondersteuning aan professionals op het gebied van consultatie, advies, voorlichting en diagnostiek. Zo delen we kennis en bundelen we krachten. Zodat cliënten altijd verzekerd zijn van de állerbeste hulp. Er is dagelijks de mogelijkheid voor een telefonisch consult bij een aanmeldmedewerker in uw regio. Neem daartoe contact op met de locatie in de buurt.