Ernstig grensoverschrijdend gedrag van jongeren

Indien je gedrag vertoont dat onveilig is voor anderen of voor jezelf kan dit leiden tot tijdelijke of  permanente uitplaatsing in overleg met gezagsdragers. Dit geldt ook als anderen zich bedreigd of onveilig voelen. In uiterste gevallen kan het voorkomen dat hulpverleners, om verdere escalatie te voorkomen, fysiek moeten ingrijpen. Zo nodig schakelt Kenter de politie in.

Terug naar start

Terug naar inhoudsopgave