Intensieve ZelfstandigheidsTraining (IZT) Leidsevaart & Wilsonsplein

De Intensieve ZelfstandigheidsTraining is een traject voor jongeren vanaf 16 jaar ter voorbereiding op zelfstandig wonen, doorplaatsing naar begeleid Wonen van Kenter Jeugdhulp, of naar hulpvormen buiten Kenter. Indien aanvullende hulp noodzakelijk is, kan een jongere daarvoor aangemeld worden. De IZT is bedoeld voor jongeren, die willen en kunnen toewerken naar zelfstandig wonen, maar vanwege problemen in het gezin of problemen in de eigen ontwikkeling daar thuis niet aan kunnen werken. Ambulante hulp en / of andere vormen van hulp hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. De jongeren bezitten al enige mate van zelfstandigheid, o.a. ten aanzien van het (grotendeels) vol kunnen houden van een dagbesteding, maar hebben op bepaalde vlakken nog begeleiding nodig.

Elke jeugdige doorloopt een individueel traject met persoonlijke leerdoelen. Jongeren hebben een eigen kamer en een gedeelde keuken, toilet en douche. Er is 24 uur per dag begeleiding. Contacten familie en het eigen netwerk zijn heel belangrijk. Vanuit het team wordt getracht deze contacten te behouden, uit te breiden en/of te versterken.

Doelstelling IZT

De hulpverlening is in eerste instantie gericht op het aanleren van zelfstandigheidsvaardigheden en het omgaan met eigen aandachtspunten, zodat de jongere zijn leven zelfstandig richting kan geven.

Adresgegevens IZT

IZT Leidsevaart

Leidsevaart 110

2013 HC Haarlem

Tel. 088 2434048

IZT Wilsonsplein

Wilsonsplein 19

2011 VG Haarlem

Tel. 088 2434053