Beeld en geluidopnames

In het kader van de hulpverlening maakt Kenter soms gebruik van beeld (video) en of geluidsopnamen. Soms maken we tijdens speciale gelegenheden foto’s. Dit gebeurt alléén met toestemming. Zie voor meer uitleg de Toestemmingsverklaring beeld en geluidsopname. Kenter maakt gebruik van apparatuur die voldoet aan de geldende eisen. Het is niet toegestaan dat jij beeldopnames maakt van medewerkers of van andere cliënten van Kenter.                      

Opname van een gesprek tussen jou en je hulpverlener(s)

Je hebt het recht een geluidsopname te maken van een gesprek tussen jou en je hulpverlener(s). Dat mag alleen als de opname voor eigen gebruik is en de geluidsopname de privacy van anderen niet schendt.

Voor het opnemen van een gesprek met een medewerker van Kenter is toestemming niet verplicht. Wel moet het voorafgaand aan het gesprek worden gemeld. Toestemming is wel nodig als je de geluidsopname openbaar wilt maken en/of wilt gebruiken in bijvoorbeeld een rechtszaak of als er anderen aanwezig zijn bij het gesprek waarvan je een geluidsopname wilt maken. Als iemand weigert, mag je geen geluidsopname maken.

Terug naar start

Terug naar inhoudsopgave