Write Junior

Wat is Write Junior?

Write Junior is een therapievorm voor kinderen en jongeren die last hebben van een traumatische ervaring, die ze hebben meegemaakt. Tijdens een individuele bijeenkomst schrijft de jeugdige – samen met de therapeut – zijn (trauma)verhaal. Het kan daarbij om van alles gaan: de dood van een familielid, een ongeluk, verwaarlozing, mishandeling, seksueel misbruik of het getuige zijn van geweld. Dit soort zeer ingrijpende gebeurtenissen kunnen leiden tot allerlei geestelijke, lichamelijke en sociale klachten en zelfs tot verstoring van de ontwikkeling van jeugdigen. Aan de hand van het opgeschreven verhaal wordt gewerkt aan manieren om anders naar de traumatische gebeurtenis(sen) te kijken én er anders mee om te gaan. Ook erkenning voor de ernst van wat er is gebeurd, speelt een belangrijke rol.

Doel

Het doel van Write Junior is dat de jongere na afloop van deze therapie weer door kan met zijn leven. De therapie maakt gebruik van een cognitief gedragsmatige aanpak. Het doel is het geheel verdwijnen of in elk geval sterk afnemen van posttraumatische klachten. Door de gebeurtenissen nauwkeurig te beschrijven, ontstaat een soort boek. Ook na de behandeling is dat boek een belangrijk document voor de jeugdige, dat hij (of belangrijke anderen) later nog eens door kan lezen.

Voordelen van deze therapievorm

Write Junior is:

  • Aangepast aan de leeftijd van het kind
  • Een relatief kortdurende therapie
  • Erg geschikt voor jongere kinderen, zij vinden het prettig dat er gebruik wordt gemaakt van tekeningen
  • Geschikt voor oudere kinderen, zij kunnen de computer gebruiken bij het schrijven van het verhaal
  • Het is voor iedereen – kind én ouder(s) – duidelijk wat er tijdens de therapie gebeurt
  • Het levert een document (boek) op dat bewaard kan worden
  • De werking van deze therapie is wetenschappelijk onderzocht en vastgesteld

Voor wie?

Deze therapievorm is bedoeld voor jeugdigen van vier tot achttien jaar. De bijeenkomsten vinden wekelijks of tweewekelijks plaats.