Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie 

Wat is Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie (TG-CGT)

Trauma gerichte cognitieve gedragstherapie is een therapie die wordt ingezet bij posttraumatische stressklachten. De therapie bestaat uit verschillende onderdelen. De behandeling combineert traumagerichte interventies met cognitieve gedragstherapie. Ook komen er in deze behandeling onderdelen uit andere theorieën terug. Het gaat dan om de hechtingstheorie (duurzame, affectieve relatie tussen een kind en één of meer van zijn opvoeders), de neurobiologie bij de ontwikkeling (kinderen zijn bij de geboorte al voorzien van genetische, biologische ‘bagage’), en gezinstherapie.

TG-CGT bestaat uit de volgende traumagerichte onderdelen:

  • Informatie geven over het trauma
  • Ontspanningsoefeningen
  • Het aanleren van vaardigheden aan de ouders om hun kind optimaal te kunnen begeleiden
  • Uiten en sturen van gevoel
  • Manieren van omgaan met het trauma (coping strategieën) aanleren
  • Het traumaverhaal benoemen en delen met de ouder(s). (Wat is er precies gebeurd? Wat dacht, voelde en deed het kind?)
  • Manieren aanleren van omgaan met dit traumaverhaal
  • Omgaan met situaties en omstandigheden die met het trauma samenhangen
  • Gezamenlijke kind-ouder bijeenkomsten
  • Werken aan veiligheid in de toekomst.

Voor wie? 

Deze Trauma gerichte cognitieve gedragstherapie is bedoeld voor jeugdigen van 4 tot 18 jaar met posttraumatische stressklachten. Het gaat om een individuele behandeling, maar ook ouders worden bij de behandeling betrokken. De inhoud van het programma voor de behandeling is aangepast aan de  ontwikkelingsfase van de jeugdige.

Doel

Het doel van deze therapie is het verminderen of laten verdwijnen van de klachten. Een ander doel is ervoor te zorgen dat de jeugdige de emoties, die optreden bij  ‘triggers’ (gebeurtenissen die samenhangen met het (ontstaan of de gevolgen van het) trauma) in het dagelijks leven, leert beheersen. 

Hoe vaak?

De individuele trauma therapie vindt doorgaans één keer per week of eens per twee weken plaats. Voor een afgeronde behandeling zijn doorgaans vijftien sessies nodig. Uit onderzoek blijkt dat chronische traumatisering de behandeltijd verdubbelt. TG-CGT wordt uitgevoerd door gespecialiseerde psychotherapeuten van het KJTC van Kenter.