Wat is een PleegOuderRaad (POR)

De POR is een wettelijk verplicht advies- en overleg orgaan van en voor pleegouders. De POR bestaat uit een groep ervaren pleegouders die de belangen behartigt van de pleeggezinnen die bij Kenter aangesloten zijn. De POR informeert en adviseert Kenter gevraagd en ongevraagd over processen, beleid, organisatie en alle onderwerpen die pleegouders aangaan.