Groepstherapie: ruzies en geweld in het gezin 12-23

Ruzies en geweld binnen het gezin: ingrijpend voor elke jongere

Opgroeien in een sfeer van ruzies en geweld is voor elke jongere enorm ingrijpend. Lichamelijk of woordelijk geweld hebben grote invloed. Jongeren hebben vaak het idee dat zij de oorzaak van de problemen zijn. Soms voelen ze zich té verantwoordelijk voor hun ouders, broertjes of zusjes. Door ruzies en geweld wordt de veilige en vertrouwde plek, die ‘thuis’ moet zijn, dreigend en beangstigend. Die ervaring van jongeren kan leiden tot problemen op latere leeftijd, door bijvoorbeeld een afwijkende manier van reageren op gebeurtenissen. Ook bangheid, boosheid, lusteloosheid en depressies kunnen een gevolg zijn.

Verwerken van schokkende gebeurtenissen

In sommige gezinnen is veel ruzie of zelfs gewelddadigheid, waar jongeren getuige en/of slachtoffer van zijn. Die thuissituatie kan schrikachtig, angstig of over-oplettend maken. Het KJTC biedt een speciale groepstherapie voor jeugdigen die te maken hebben gehad met ruzies en geweld binnen het gezin. De therapie helpt bij de verwerking van de – vaak schokkende – gebeurtenissen.

Wat houdt de groepstherapie in?

De therapie bestaat uit gesprekken, oefeningen en creatieve uitingen, zoals tekenen. Elke bijeenkomst komt een ander onderwerp aan bod, dat samenhangt met de ruzies of het geweld. Tussentijds wordt – samen met jongere en ouders – regelmatig de voortgang besproken.

Doelen

De jongere leert onder begeleiding van twee therapeuten:

  • voorkomen dat ruzie- of geweldservaringen het leven blijven beheersen.
  • ervaringen verwerken samen met leeftijds- en lotgenoten.
  • het vertrouwen in zichzelf en anderen herstellen.

 

Klachten zoals bijvoorbeeld nachtmerries verminderen hierdoor.

De therapie

De groepstherapie, onder begeleiding van twee therapeuten, bestaat uit minimaal 20 wekelijkse bijeenkomsten. Een groep bestaat uit maximaal acht leeftijdsgenoten.

Ouders

Tegelijk met de groepstherapie van de jongere, wordt elke twee weken een bijeenkomst voor ouders  georganiseerd. Hier krijgen ouders ondersteuning om hun kinderen optimaal te kunnen helpen.