Cliëntenraad

‘Samen maken we de zorg nog beter!’

De CR is een wettelijk verplicht advies-en overleg orgaan van en voor (ex)cliënten en haar wettelijke vertegenwoordiger(s). De CR bestaat uit een groep ervaren (ex)cliënten en/of ouders van (ex)cliënten die de belangen behartigt van de cliënten die bij Kenter Jeugdhulp aangesloten zijn. De CR informeert en adviseert Kenter Jeugdhulp gevraagd en ongevraagd over processen, beleid, organisatie en alle onderwerpen die cliënten aangaan.

Efficiënte en effectieve hulpverlening in een prettige omgeving

De cliëntenraad stelt jaarlijks speerpunten op met onderwerpen waarop zij zich extra richt.

De uitgangsgedachte van de CR is: “Cliënten en (medewerkers van) Kenter Jeugdhulp zijn allen gebaat bij een adequate, efficiënte en effectieve zorgverlening, die geboden wordt in een prettige omgeving”.

Doelstelling

De cliëntenraad stelt zich tot doel om, binnen het kader van de doelstellingen van Kenter Jeugdhulp, in het bijzonder de belangen van de cliënten te behartigen. De CR wil dit doel bereiken door:

  • het kritisch volgen van het beleid van Kenter Jeugdhulp;
  • gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur en het management;
  • het toetsen van de kwaliteitstrajecten binnen Kenter Jeugdhulp;
  • jaarlijkse speerpunten en doelen in het eigen beleid afspreken;
  • deskundigheidsbevordering;
  • informatie-uitwisseling met en profilering naar de organisatie;
  • contact met de achterban;

Vraagbaak

Naast de adviserende rol die de CR speelt bij Kenter, is de CR ook bedoeld als vraagbaak voor (ex)cliënten en haar wettelijke vertegenwoordiger(s). Wij vinden het belangrijk dat (ex)cliënten en/of haar wettelijke vertegenwoordigers mee- praten en meedenken over cliëntenzorg. Op deze manier hopen wij een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de hulpverlening. Wij willen de stem zijn van de cliënten binnen de organisatie. Met de juiste input kunnen wij (ex)cliënten nog beter vertegenwoordigen. Wij hopen dat je ons wilt steunen en ons wilt informeren over zaken die binnen Kenter Jeugdhulp voor u van belang zijn.

Het team

Emma van der Voorn (voorzitter)

‘Mijn naam is Emma van der Voorn. Ik heb enige jaren hulp van Kenter Jeugdhulp gehad. Inmiddels woon ik in Hoofddorp. Via deelname aan de Cliëntenraad wil ik me inzetten om de hulpverlening te verbeteren, dit vanuit mijn eigen ervaring, maar ik hoor ook graag van ouders of jongeren als zij op- of aanmerkingen of suggesties hebben over de hulp die Kenter Jeugdzorg biedt.

Nathalia de Vries

‘Mijn naam is Nathalia De Vries. Ik heb een aantal jaar hulp ontvangen vanuit Kenter Jeugdhulp. Tijdens mijn periode bij Kenter heb ik zowel goed als slecht gezien en meegemaakt. Vanuit mijn eigen ervaring help ik de organisatie graag in het verder ontwikkelen van de hulpverlening.’

Hamida Sakinskaya

***Tekst volgt binnenkort***

Wij zijn op zoek naar jou!

De Cliëntenraad is op dit moment op zoek naar nieuwe leden. Meer weten?  Klik hier

Vind je het leuk om mee te praten over belangrijke zaken bij Kenter en te werken aan een goede cliëntenraad? Dan is de cliëntenraad op zoek naar jou! Je kunt ook contact opnemen als je eerst vrijblijvend wilt praten over de mogelijkheden of als je een vergadering wilt bijwonen om te zien of dit bij jou past.

Ben je enthousiast geworden? Meld je dan aan bij de cliëntenraad! Stuur ons een e-mail met je naam en telefoonnummer, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Meer informatie

Heb je vragen, suggesties of agendapunten met de betrekking tot de cliëntenraad van Kenter Jeugdhulp die je belangrijk vindt?  Mail dit dan naar: clientenraad@kenterjeugdhulp.nl.of bel naar 06-39678625

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail naar: clientenraad@kenterjeugdhulp.nl.

Kenter Jeugdhulp – Cliëntenraad
Postbus 581
2070 AN Santpoort-Noord

Folder Cliëntenraad

Jaarverslag Cliëntenraad 2023

Let op: De cliëntenraad is er niet voor klachten. Heb je een klacht m.b.t. Kenter Jeugdhulp mail dan naar klachtenfunctionaris@kenterjeugdhulp.nl of bel naar 088-24343343.