Behandelgroep Athena

Behandelgroep Athena

De behandelgroep is een groep voor 8 jeugdigen (12-20 jaar) die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen en begeleiding en behandeling nodig hebben. De jeugdigen kennen een grote variëteit aan problematiek zoals bijvoorbeeld problemen in het gezin en/of problemen in de eigen ontwikkeling (gedragsproblemen, psychiatrische stoornis). Athena richt zich met name op jongeren die zich inzichten en vaardigheden eerder verwerven door te doen, te herhalen en te ervaren, dan door gesprekken. Ambulante hulp en/of andere vormen van hulp hebben niet tot het beoogde resultaat geleid. De jeugdigen worden 24 uur per dag begeleid, volgens een individueel traject, met persoonlijke leerdoelen, waar gedurende de plaatsing aan wordt gewerkt. Contacten met familie en het eigen netwerk zijn heel belangrijk. Vanuit het team wordt getracht deze contacten te behouden, uit te breiden en/of te versterken. Na de plaatsing op de behandelgroep zullen de jeugdigen, indien mogelijk, weer in hun eigen gezin / netwerk gaan wonen. Als dit niet mogelijk is, kan er worden doorgeplaatst naar Intensieve ZelfstandigheidsTraining (IZT), Opvoeden&Wonen Hestia of naar hulpvormen buiten Kenter Jeugdhulp. Als aanvullende hulp noodzakelijk is, kan een jeugdige daarvoor aangemeld worden.

Doelstelling Behandelgroep

De hulpverlening is er in eerste instantie op gericht verdergaande ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek te voorkomen, het verder ontwikkelen van de jeugdige te stimuleren, de draagkracht en vaardigheden te vergroten en te kijken naar een passende vervolgplek na de plaatsing.

Adresgegevens Athena

Middenduinerweg 44
2071 AN Santpoort-Noord