KJTC: informatie voor professionals

Informatie professionals

Het KJTC geeft informatie en biedt ondersteuning aan behandelaars en instellingen die te maken hebben met getraumatiseerde kinderen en jongeren en hun familie en omgeving. Wij bieden diverse diensten aan professionals aan op dit terrein.

Begeleiding na een zedenschandaal of ramp

Het calamiteitenteam van het KJTC biedt uitkomst als een instelling is geconfronteerd met een zedenschandaal of een ramp. Goed getrainde en ervaren behandelaars zetten samen met medewerkers van de getroffen instelling een programma van nazorg op. Zodat iedereen de zorg krijgt die nodig is.

Begeleiding bij opzetten van een therapieprogramma

Het KJTC biedt een ‘training on the job’, voor instellingen die een therapieprogramma voor bijvoorbeeld seksueel misbruikte kinderen of jongeren willen opzetten. Na een theoretische training zijn medewerkers– samen met een begeleider van het KJTC – in staat een volledige therapie uit te voeren. 

Lezingen en workshops

Medewerkers van het KJTC verzorgen regelmatig lezingen en workshops over diverse onderwerpen, zoals seksueel agressief en –impulsief gedrag, seksueel misbruik, kindermishandeling en/of geweld en/of ruzie in het gezin.

Telefonisch advies of uitgebreide consultatie

Voor vragen over hulpverlening geven wij gratis telefonisch advies. Als er behoefte bestaat aan uitgebreidere consultatie, is dat ook mogelijk. Hiervoor brengen we wel (on)kosten in rekening.