Hechtingsstoornissen

Grote ontwikkelingen bij kleine mensen (0-6 jaar)

De ontwikkeling van kinderen verloopt snel. Dat is vooral in de eerste jaren van het leven het geval. Globaal zijn er verschillende leeftijdsfasen waarin kinderen bepaalde (sociale) vaardigheden zouden moeten kunnen beheersen. Maar ieder kind is verschillend en het ene kind is nu eenmaal het andere niet. Sommige kinderen zijn wat sneller of langzamer dan anderen. Ook de plaats in het gezin (oudste, middelste of jongste kind), kinderdagverblijf, een andere volgorde van ontwikkelingsstappen en andere factoren, spelen een rol bij het tempo in de ontwikkeling.

Zo snel mogelijk bijsturen

Kinderen tot zes jaar ontwikkelen zich zeer snel in nauwe wisselwerking met ouders en omgeving. Omdat de ontwikkeling van jonge kinderen zo snel gaat, is het bij problemen belangrijk om snel een andere koers te kiezen, omdat dat op deze leeftijd relatief gemakkelijker en sneller gaat dan later in het leven. De lichamelijke, psychologische en sociaal-emotionele ontwikkeling beïnvloeden elkaar over en weer. Als er iets niet goed gaat in de ontwikkeling op het ene gebied heeft dat gevolgen voor de andere ontwikkelingsgebieden. Ook daarom is op tijd aanpassen belangrijk.

Hechtingsstoornissen: relatie tussen ouder en kind centraal

Baby’s en peuters zijn afhankelijk van hun ouders. Bijsturen bij problemen kan daarom alleen door aanpassingen te doen in de (hechtings)relatie met de ouder(s). De relatie tussen ouder en kind staat daarom centraal in de behandeling van het jonge kind. Ouders kunnen terecht met aanhoudende problemen van hun kind op het gebied van bijvoorbeeld eten, huilen en slapen. Ook ouders met eigen angst- en depressieklachten, met persoonlijkheidsproblemen of trauma’s in hun voorgeschiedenis kunnen bij  Kenter terecht.