Advies en aanmelden

Wie kunnen verwijzen?

Kenter is een instelling voor specialistische Jeugd- en Opvoedhulp, JGGZ en maatschappelijke opvang. Daarom is er een verwijzing nodig om hulp van ons te krijgen. De verwijzing kan gedaan worden een door de gemeente aangewezen jeugdprofessional*, de huisarts of een medisch specialist. Ook gecertificeerde instellingen zoals de jeugdbescherming en jeugdreclassering kunnen doorverwijzen. 

Aanmeldformulieren

Alleen volledige aanmeldingen worden in behandeling genomen. Een aanmelding is volledig indien Kenter Jeugdhulp zowel een verwijzing (middels het aanmeldformulier, verwijsbrief van de huisarts, toekenning CJG of bepaling JGB) als een door ouders/client van 16 jaar en ouder ingevuld aanmeldformulier heeft ontvangen.

Verwijzers kunnen onze aanmeldformulieren gebruiken; met name het verwijzersgedeelte moet door hen worden ingevuld. Verwijzers kunnen ook hun eigen verwijsformulier of toekenning individuele voorziening gebruiken. Daarin moet wel duidelijk aangegeven staan om welke hulpvorm/hulpvraag het gaat. 

*door de gemeente aangewezen professional: dit is meestal een medewerker van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), sociaal wijkteam of Meerteam, maar dit verschilt per gemeente. Voor meer informatie hierover kan het beste even contact worden opgenomen met de betreffende regio. 

Vragen over aanmeldingen

Voor vragen of advies kun je contact opnemen met Advies en Aanmelding. A&A is telefonisch elke werkdag behalve woensdag, bereikbaar van 09.30-12.30 uur op 088 243 40 00 of stuur een email naar adviesenaanmelding@kenterjeugdhulp.nl. Het is soms erg druk. Moet je erg lang wachten? Stuur ons dan een e-mail. Wij reageren zo snel mogelijk!

Administratieve vragen kun je stellen aan aanmeldsecretariaat@kenterjeugdhulp.nl of via 088-243 40 09