Advies en aanmelden

Wie kan verwijzen?

Kenter is een instelling voor specialistische Jeugd- en Opvoedhulp, JGGZ en maatschappelijke opvang. Daarom is er een verwijzing nodig om hulp van ons te krijgen. De verwijzing kan gedaan worden een door de gemeente aangewezen jeugdprofessional*, de huisarts of een medisch specialist. Ook gecertificeerde instellingen zoals de jeugdbescherming en jeugdreclassering kunnen doorverwijzen. 

Aanmeldformulieren

Verwijzers kunnen onze aanmeldformulieren gebruiken; met name het verwijzersgedeelte moet door hen worden ingevuld. Verwijzers kunnen ook hun eigen verwijsformulier of toekenning individuele voorziening gebruiken. Daarin moet wel duidelijk aangegeven staan om welke hulpvorm/hulpvraag het gaat. 

*door de gemeente aangewezen professional: dit is meestal een medewerker van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), sociaal wijkteam of Meerteam, maar dit verschilt per gemeente. Voor meer informatie hierover kan het beste even contact worden opgenomen met de betreffende regio. 

Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden GGZ 2017

Vragen over aanmeldingen

Voor vragen of advies kun je contact opnemen met Advies en Aanmelding. A&A is telefonisch elke werkdag bereikbaar van 09.30-12.30 uur op 088 243 40 00 of stuur een email naar adviesenaanmelding@kenterjeugdhulp.nl 

Administratieve vragen kun je stellen aan aanmeldsecretariaat@kenterjeugdhulp.nl of via 088-243 40 09 

Faxnummer Aanmeldsecretariaat 088-2434004