Akkoord met starten van hulp bij Kenter

Hulp door Kenter aan jou wordt alleen verleend na instemming. Als je jonger dan 12 jaar bent, geldt dat instemming nodig is van beide gezag dragende ouders. Als je tussen de 12-16 jaar bent, is instemming nodig van jou (tenzij je niet in staat bent om in te stemmen) én je ouder(s). Als je 16 jaar of ouder bent, bepaal je zelf of je instemt met hulpverlening. Je (hulpverlenings)plan wordt periodiek geëvalueerd. Als er sprake is van een ondertoezichtstelling of kinderbeschermingsmaatregel, kan de (gezins)voogd, naast je ouders, een (tijdelijke) medebepalende rol hebben in de hulpverlening.

Terug naar start

Terug naar inhoudsopgave