KJTC algemene informatie

Verwijzing

Voor alle hulp van het KJTC is een verwijzing van (huis)arts of het Centrum voor Jeugd en Gezin nodig. 

Meer weten of aanmelden?

Voor vragen, consultatie, overleg of aanmeldingen kan contact opgenomen worden met het KJTC. Na een aanmelding heeft een hulpverlener van het KJTC altijd een gesprek met het kind of de jongere, zijn (niet-mishandelende) ouders/verzorgers en, als dat mogelijk is, de verwijzer. Samen wordt bekeken welke hulp het beste past bij het kind of de jongere. 

Contact

Het Kinder & Jeugdtraumacentrum is actief vanuit twee locaties:

Kinder- & Jeugdtraumacentrum locatie Haarlem

Zuiderhoutlaan 12
2012 PJ Haarlem
Tel. 088 243 40 44

Kinder- & Jeugdtraumacentrum locatie Heemskerk

Duitslandlaan 1A
1966 XA Heemskerk
Tel. 088 243 40 40