Kleinschalige langverblijfgroep Vesta 

Wat is Vesta?

Vesta is een kleinschalige woongroep waar vier jongeren, in de leeftijd 13 tot 18 jaar, wonen. Deze jongeren hebben baat bij een kleinschalige woonvorm waar ze voor (mogelijk) jaren kunnen en mogen verblijven. De groep is gevestigd in een eengezinswoning centraal in Haarlem.

Doelstelling(en)

De hulpverlening is er in eerste instantie op gericht verdergaande ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek te voorkomen. Verder ontwikkelen van de jeugdige wordt gestimuleerd en draagkracht vergroot. Contacten met familie en het netwerk worden actief in stand gehouden en uitgebreid en er wordt gekeken naar een passende vervolgplek na de plaatsing. 

Hoe?

Per jeugdige zijn individuele doelen opgesteld waaraan de jeugdigen werken. Een multidisciplinair team (jeugdzorgwerkers, GWer, KJTC, school en waar nodig andere hulpverleners) biedt begeleiding op maat. Het hulpverlenen gebeurt vanuit de methodieken Traumasensitief Hulpverlenen, oplossingsgericht werken en contextueel werken. Soms is aanvullende hulp noodzakelijk, in dat geval  wordt een jeugdige daarvoor aangemeld.

Het team van Vesta

Het team van Vesta bestaat uit zes Jeugdzorgmedewerkers, een gedragswetenschapper, een psycholoog en teamleider. De medewerkers van Vesta vormen een enthousiast team dat de zorg op maat – van intensieve begeleiding tot coaching naar zelfstandigheid – levert in een huiselijke sfeer.

In onderstaand filmpje vertellen Joost en Marja meer over Vesta.