ANBI

Stichting Kenter Jeugdhulp heeft de ANBI status

Verantwoording:

Naam organisatie

Stichting Kenter Jeugdhulp

RSIN nummer / Kvk Nummer 

RSIN nummer: 808535985
Kvk nummer: 34105805

Internet adres

www.kenterjeugdhulp.nl

Contact

Bezoekadres: Middenduinerweg 44, 2071 AN Santpoort-Noord

Postadres: Postbus 581, 2070 AN Santpoort-Noord

Telefoonnummer: 088 243 43 43

E-mail info: info@kenterjeugdhulp.nl

Doelstelling

Kenter Jeugdhulp stelt zich ten doel een unieke combinatie van Jeugd- en Opvoedhulp en specialistische JGGZ zorg te leveren. Een compleet pakket aan producten die helpen jeugdigen en hun gezinnen te ondersteunen en/of te behandelen. Zoveel mogelijk dichtbij huis, maar als dat noodzakelijk is, ook residentieel. Kenter wil toegankelijke, flexibele hulp bieden, die – al naar gelang de vraag – licht, middel of zwaar wordt ingezet, zodat cliënten op elk moment de juiste ondersteuning krijgen.

Samengevat

  • Beschikbaarheid 24/7 voor Crisis en Spoed
  • Beperkte wachttijd, dus snel aan de slag
  • Binnen vijf werkdagen na melding vindt kennismaking plaats
  • Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig
  • Deskundig, professioneel en toegankelijk


Beleidsplan

Download het beleidsplan van Kenter jeugdhulp 

Bestuurder
Bert Deitmers

Raad van Toezicht
Corine Houtzagers, voorzitter en tevens voorzitter remuneratiecommissie
Bram de Klerck, vice voorzitter, lid remuneratiecommissie en lid van de Auditcommissie, financiën en ICT
Hein Raat, lid en lid van commissie kwaliteit en veiligheid
Fadime Örgü, lid en lid commissie kwaliteit en veiligheid
Bert Halm, lid van de Auditcommissie, financiën en ICT
Karin Hubert, voorzitter Auditcommissie, financiën en ICT

Voor beloningsbeleid bestuurder zie: wettelijk verplichte bijlagen Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (DigiMV) op Jaarverslagenzorg  (vul bij gevraagde gegevens s.v.p. in: Kenter Jeugdhulp te Santpoort-Noord).

Beloningsbeleid medewerkers

Kenter Jeugdhulp is ontstaan uit een fusie tussen OCK het Spalier instelling voor Jeugd en Opvoedhulp, Jeugdriagg, instelling voor Jeugd GGZ en Spaarnezicht, instelling voor dak- en thuisloze jongeren. Dit is de reden dat medewerkers van Kenter onder verschillende cao’s vallen, te weten:

  • De medewerkers J&O vallen onder de cao Jeugdzorg 
  • De medewerkers GGZ vallen onder de cao GGZ
  • De medewerkers Spaarnezicht vallen onder de cao Welzijn

 

Jaarrekening/jaarverslag

Voor een uitgebreid en actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording van Kenter, verwijzen we naar het jaardocument van Kenter Jeugdhulp. Deze is te vinden op de site van jaarverslagenzorg via de volgende link: Jaarverslag Kenter Jeugdhulp. Vul bij gevraagde gegevens s.v.p. in: Kenter Jeugdhulp, te Santpoort-Noord. 

ANBI format zorginstellingen

Voor het ANBI formulier klik hier

Activiteiten

Alle activiteiten van Kenter Jeugdhulp zijn te vinden op onze site onder hulpvormen

 

Beloning / beloningsbeleid / beloningsregeling / beloningen