Aanmelden

Aanmelden van crisis? Voor info over directe hulp klik hier

Aanmelden en verwijzing

Zowel cliënten als verwijzers kunnen een kind / gezin aanmelden. Dat kan via ons eigen digitale aanmeldformulier-algemeen-november-2016 of aanmeldformulier-sez-december-2016 (voor mailadres gegevens klik hier) waarin ook een gedeelte door verwijzers ingevuld kan worden. Voor onze hulp is namelijk wel een verwijzing noodzakelijk. 

Voor meer informatie kan gebeld worden naar een informatie- en aanmeldpunt in de buurt. Ook kan contact gezocht worden met de hulpvorm naar keuze. Zie voor contactgegevens hieronder. Verder kan (binnen enkele dagen) een telefonische afspraak gemaakt worden met een hulpverlener. Dat geeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. Bovendien krijgen de hulpverleners van Kenter op die manier alvast een beter beeld en kunnen zij informatie geven over mogelijke hulp.

Is er acuut hulp nodig, dus binnen 24 uur, ga dan naar crisis.

Contactgegevens

Informatie- en aanmeldpunt IJmond:                                                    
Tel: 0251-86 03 86     
Fax: 0251-25 77 99

Informatie- en aanmeldpunt Zuid Kennemerland:                            
Tel: 023-518 75 00     
Fax: 023-518 75 99

Informatie- en aanmeldpunt Amstelland:                                             
Tel: 020-543 42 99     
Fax: 020-543 41 23

Informatie- en aanmeldpunt Haarlemmermeer:                                
Tel: 023-890 35 00 of 023-554 32 50    
Fax: 023-890 36 99

Informatie- en aanmeldpunt  Kinder & Jeugd Trauma Centrum:
Tel: 023-512 77 77     
Fax: 023-529 32 47
(Voor specialistische traumabehandeling na ernstige gebeurtenissen of bij kindermishandeling)      

Informatie- en aanmeldpunt bovenregionale hulp:   

maandag-donderdag van 10.30 uur-12.30 uur                       
Tel: 023-520 25 00   (
Voor 24 uurs groepsbehandeling, pleegzorg, fasehuizen, kamertraining en begeleid wonen)                 

Crisishulp: Tel: 023-520 25 00     

 

Verwijzing

Kenter is een instelling voor specialistische jeugdhulp. Daarom is er een verwijzing nodig om hulp van ons te krijgen. De verwijzing kan gedaan worden een door de gemeente aangewezen jeugdprofessional*, de huisarts, medisch specialist, kinderarts of jeugdarts. Ook gecertificeerde instellingen zoals de jeugdbescherming en jeugdreclassering kunnen doorverwijzen.

Verwijzers kunnen ook onze aanmeldformulieren gebruiken; met name het verwijzersgedeelte moet door hen ingevuld worden. Verwijzers kunnen ook hun eigen verwijsformulier of toekenning individuele voorziening gebruiken. Daarin moet wel duidelijk aangegeven staan om welke hulpvorm het gaat.

*door de gemeente aangewezen professional: dit is meestal een medewerker van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), sociaal wijkteam of Meerteam, maar dit verschilt per gemeente. Voor meer informatie hierover kan het beste even contact worden opgenomen met de betreffende regio.

Aanmeldformulieren

aanmeldformulier-algemeen-november-2016

aanmeldformulier-sez-december-2016

Let op! Voorafgaand aan elke crisismelding dient telefonisch overleg plaats te vinden met het crisisteam, telefoonnummer 023-5202500