Advies en Aanmelden

Cliëntenstop CZ en VGZ

Cliënten van bovengenoemde verzekeraars worden verzocht contact op te nemen met de afdeling zorgbemiddeling van hun verzekeraar.

Voor cliënten van Menzis geldt een opnamestop voor de FACT Jeugdteams.

Nú hulp nodig? Klik hier!

Voor vragen of advies over een nieuwe aanmelding kun je contact opnemen met Advies en Aanmelding.

Je kunt natuurlijk ook bellen. A&A is telefonisch elke werkdag bereikbaar van 09.30-12.30 uur op 088 243 40 00

Je kunt met deskundige hulpverleners overleggen over aanmeldingen en vragen die je hebt. Zij kunnen je ook informatie geven over de verschillende hulpvormen en locaties van Kenter Jeugdhulp.

Wanneer je een administratieve vraag hebt over een aanmelding dan kun je deze stellen aan het aanmeldsecretariaat. Zij zijn bereikbaar op 088 243 40 09 of via dit formulier. Het faxnummer van het Aanmeldsecretariaat is 088-2434004

Wil je direct aanmelden voor crisisPleegzorg, ASH, JCK of Safe dan kan je dat na telefonisch overleg via het SEZ Spoed Eisende Hulp Aanmeldformulier doen. Een complete aanmelding kun je sturen via dit formulier. Het faxnummer van het Aanmeldsecretariaat is 088-2434004

Wanneer je al hulp ontvangt van Kenter Jeugdhulp dan kun je met je hulpverlener contact opnemen voor vragen.

Actuele wachttijden

Klik hier voor de actuele wachttijden.

Verwijzing

Kenter is een instelling voor specialistische jeugdhulp. Daarom is er een verwijzing nodig om hulp van ons te krijgen. De verwijzing kan gedaan worden een door de gemeente aangewezen jeugdprofessional*, de huisarts, medisch specialist, kinderarts of jeugdarts. Ook gecertificeerde instellingen zoals de jeugdbescherming en jeugdreclassering kunnen doorverwijzen.

Verwijzers kunnen ook onze aanmeldformulieren gebruiken; met name het verwijzersgedeelte moet door hen ingevuld worden. Verwijzers kunnen ook hun eigen verwijsformulier of toekenning individuele voorziening gebruiken. Daarin moet wel duidelijk aangegeven staan om welke hulpvorm het gaat.

*door de gemeente aangewezen professional: dit is meestal een medewerker van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), sociaal wijkteam of Meerteam, maar dit verschilt per gemeente. Voor meer informatie hierover kan het beste even contact worden opgenomen met de betreffende regio.

Let op! Voorafgaand aan elke crisismelding dient telefonisch overleg plaats te vinden met het crisisteam, telefoonnummer 088 243 43 43

 Aanmeldformulieren

aanmeldformulier-algemeen

SEZ Spoed Eisende Hulp Aanmeldformulier

LET OP:

Voor Spaarnezicht geldt een afwijkende aanmeldprocedure en kun je je melden bij de Brede Centrale Toegang (BCT). (Elke werkdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur)

Wilhelminastraat 10

2011 VM Haarlem

Telefoon; 023 5114477

Voor uitgebreide informatie over aanmelden voor Spaarnezicht en procedure klik op https://kenterjeugdhulp.nl/spaarnezicht/

Praten Online: Chattherapie voor jeugdigen die wachten op hulp

Jeugdigen van 12-24 jaar met angst- en/of depressieve klachten kunnen terwijl zij in aanmelding zijn bij Kenter Jeugdhulp al starten met een online interventie bij PratenOnline.nl. Hier kunnen zij chattherapie ontvangen. Nadat zij een zelftest hebben gedaan, kan direct een afspraak worden ingepland. Dit staat los van de aanmelding binnen het reguliere aanbod van Kenter Jeugdhulp.

Algemene leveringsvoorwaarden GGZ 2017

Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden GGZ 2017