Onzekerheid en identiteitsproblemen

Cursus Plezier op school

Als een kind het op de basisschool al moeilijk vond om met andere kinderen om te gaan, als het werd gepest of andere problemen op school had, dan kan het er behoorlijk tegenop zien om naar de middelbare school te gaan. Kenter verzorgt daarom de zomercursus ‘Plezier op school’. Deze is bedoeld om kinderen te helpen een goede start op de middelbare school te maken. Naar: Plezier op school

Pesten

De gevolgen van pesten worden enorm onderschat, terwijl  ze vaak een leven lang duren. Gevolgen zijn divers en kunnen zowel psychisch en/of sociaal en/of lichamelijk en korte en/of lange termijn zijn. Een voorbeeld van een korte termijn gevolg van pesten kan zijn dat een kind niet meer naar school wil, omdat de school geassocieerd wordt met het pesten. Lees meer

Trainingen Sociale vaardigheden

Er verandert heel wat in de eerste jaren na de basisschool. Lichamelijke veranderingen zoals een groeispurt en seksuele rijping. Maar ook emotionele en sociale veranderingen. Kinderen gaan zich steeds meer op leeftijdgenoten richten, ontwikkelen eigen waarden en normen en een eigen identiteit. Het is voor alle jongeren een spannende en soms lastige periode. Soms lukt het een jongere niet goed om een eigen vriendenkring op te bouwen en uit te komen voor wat hij denkt, wil of voelt. Voor deze kinderen is er de training sociale vaardigheden. Ga naar training sociale vaardigheden

Trainingen Samen Sterk

Een opgroeiende jongere wordt steeds mondiger. De jongere krijgt een eigen mening en gaat meer een eigen weg. De communicatie tussen jongere en ouders verandert. De jongere geeft weerwoord en kijkt kritisch naar ouders en omgeving. De invloed van de vriendenkring wordt groter en van de jongere wordt verwacht dat hij steeds meer eigen keuzes maakt. Ouders moeten er aan wennen dat hun kind verandert, zich ontwikkelt en in toenemende mate zelfstandig wordt. Dit kan leiden tot conflicten omdat een jongere zich verzet tegen gezag en boos en opstandig reageert op regels.

Hulp en ondersteuning bij eetproblemen

Een eetstoornis is een psychische stoornis, met als kenmerk verstoord eetgedrag. Sommige mensen eten te veel (boulimia nervosa) en anderen te weinig (anorexia nervosa). Soms worden veel en weinig eten afgewisseld (binge eating disorder). Het dagelijks leven en de gezondheid worden door een eetstoornis ernstig beïnvloed. Ga naar eet-problemen en stoornissen.