Overgewicht/Obesitas

Overgewicht – en met name obesitas – heeft bij kinderen grote gezondheidsgevolgen. Buiten alle fysieke gevaren van overgewicht en obesitas, bestaat ook een grotere kans op psychosociale problemen zoals eenzaamheid, een laag zelfbeeld, verdriet en gespannenheid. Wanneer er al het één en ander is ingezet om leefstijlverandering te bewerkstelligen, maar dit tot op heden onvoldoende opgeleverd heeft, kan er een beroep worden gedaan op het integrale hulpaanbod van Kenter Jeugdhulp.

Hoe?

De ambulante ondersteuning wordt thuis, aan het hele gezin geboden en richt zich op alle factoren die van invloed zijn op het overgewicht. Ouders zijn bij deze gedragsverandering onmisbaar. Het kind achter het gewicht staat centraal, niet het gewicht zelf. De aanpak is integraal; alle betrokken ketenpartners zoals artsen, paramedici (diëtiste en fysiotherapeut), ambulant hulpverlener en orthopedagoog werken samen met ouders en kind. De behandelafspraken met het gezin worden vertaald naar de dagelijkse gang van zaken binnen het gezin. Het doel van de behandeling is blijvende leefstijlverandering waarbij het kind lekkerder in zijn/haar vel zit en ouders zich gesterkt voelen in het bieden van een positief en motiverend pedagogisch klimaat. Indien nodig kan individuele behandeling voor het kind worden ingezet (bijv. gericht op traumaverwerking, versterking van zelfbeeld, emotie-regulatie e.d.).

Aanmelden?

Dit hulpaanbod wordt geboden binnen de teams van regio IJmond en Santpoort. Voor aanmelden klik hier.