Seksueel misbruik 12-18

Groepen voor kinderen vanaf 12 jaar én hun ouders of verzorgers

Wat is seksueel misbruik?

Onder seksueel misbruik verstaan we alle seksuele contacten met kinderen jonger dan 16 jaar. Maar ook alle seksuele contacten met jongeren ouder dan 16 jaar, als die tegen de zin van de jongere plaatsvinden. Het kan gaan om ongewenste aanrakingen en/of seksuele handelingen. Verder valt ook het ongewenst – al dan niet onder dwang – getuige zijn van seksuele handelingen, onder seksueel misbruik.

Wie is het slachtoffer en wie is de dader?

Kort gezegd: iedereen kan slachtoffer zijn of worden van seksueel misbruik maar daders maken vaak de meest kwetsbare personen tot hun slachtoffer. Kinderen en jongeren zijn die meest kwetsbaren, vooral omdat de daders vaak volwassen zijn. Ze zetten het kind veelal emotioneel onder druk, dwingen het, en/of misbruiken hun macht of overwicht. Ook misbruik door oudere kinderen of jongeren komt voor. 

Wat zijn de gevolgen van seksueel misbruik?

Ook daarop is het antwoord kort: seksueel misbruik laat diepe sporen na in het leven van kinderen. Kinderen en jongeren verzwijgen het misbruik vaak, omdat ze zich schamen en/of schuldig voelen. Ook kan de dader het kind of de jongere bedreigen en veroorzaken die bedreigingen veel angst om over het misbruik te praten. Kinderen en jongeren kunnen lichamelijke klachten ontwikkelen, bang of depressief worden of reageren met brutaal, agressief gedrag. Soms vertonen ze seksueel gedrag dat niet past bij hun leeftijd.

Welke hulp?

Het KJTC kan seksueel misbruikte kinderen en jongeren helpen met een speciale groepstherapie. Er zijn verschillende groepen, ingedeeld naar leeftijd. Ook ouders krijgen hulp, als ze niet betrokken zijn bij het misbruik. Zij worden geholpen bij het goed opvangen van hun kinderen en jongeren thuis.

Hoe ziet de groepstherapie eruit?

De groepstherapie bestaat uit twee keer tien wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur én een tussentijds evaluatiemoment. De groep bestaat uit maximaal zeven leeftijdsgenoten en wordt begeleid door twee therapeuten. In de groep wordt gepraat over ervaringen en de gevolgen van seksueel misbruik. Dat gebeurt aan de hand van thema’s, zoals vriendschap, zelfbeeld, familie en opkomen voor jezelf.

Doelen

De doelen waarop de groepstherapie is gericht, zijn:

  • het vertrouwen in zichzelf en anderen herstellen
  • klachten zoals nachtmerries en angsten verminderen
  • voorkomen dat het seksueel misbruik het leven blijft overheersen
  • het seksueel misbruik verwerken

 Adviesgroep voor ouders

Tegelijk met de groepstherapie voor kinderen of jongeren organiseren we elke twee weken een groep voor ouders en/of verzorgers. Voorwaarde is dat zij niet betrokken waren bij het seksueel misbruik. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen ouders ondersteuning om hun kind goed te kunnen opvangen. Ook krijgen ouders hulp bij het verwerken van de eigen angst, boosheid en het verdriet over het misbruik.