Algemeen: verwijzing, omgangsvormen, afspraken, vrijwaring, wachttijden

Terug naar start

Terug naar inhoudsopgave

Verwijzing

Voor hulp van Kenter is een verwijzing door een erkende verwijzer nodig.

Omgangsvormen

Wij gaan respectvol met onze cliënten om en we zorgen voor een veilige omgeving. Wij verwachten dezelfde houding van jou (en anderen) tegenover ons. Kenter heeft deze omgangsvormen vastgelegd.

Afspraken

Afspraken dienen tijdig te worden afgezegd, liefst minimaal 48 uur voor de afspraak.

Vrijwaringsbewijs

Bij ontvangst van een afschrift van je dossier of delen hiervan vragen wij je om een vrijwaringsbewijs te ondertekenen.

(Actuele) wachttijd

De actuele wachttijden staan vermeld op onze website. Bij vragen over de wachtlijst en wachttijden kun je contact opnemen met het advies & aanmeldteam (088-2434343).

Terug naar start

Terug naar inhoudsopgave