Veilig, Sterk en Verder na kindermishandeling

Voor kinderen, jongeren én voor hun (stief)ouders 

Wat is Veilig, Sterk en Verder

Of ze getuige zijn van geweld tussen hun ouders of andere gezinsleden of zelf worden mishandeld: kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin waarin geweld plaatsvindt, hebben hulp nodig! Kinderen en jongeren die niet veilig  opgroeien krijgen vaak problemen. De beste hulp bestaat uit samenwerking en het tegelijkertijd aanpakken van de problemen. Als het thuis veilig is, is de kans groot dat iedereen geholpen kan worden om sterk(er) te worden. Dan is geweld niet meer nodig is en kan het vertrouwen in elkaar – hopelijk – weer hersteld kan worden. Als dát lukt kunnen kinderen en ouders weer goed met elkaar verder. Vandaar: Veilig, Sterk en Verder!

Het programma

Veilig, Sterk en Verder (VSV), is een programma voor het stoppen van geweld en veiligheid voor iedereen in het gezin. Het is een intensief programma voor gezinnen, die onder toezicht gesteld zijn. Behandelaars van het KJTC, De Waag en de gezinsvoogd vormen samen één team dat de behandeling van de kinderen en de ouders op elkaar afstemt. Zij doen dit in samenwerking met eventuele andere hulpverleners die betrokken zijn bij het gezin. 

Wat kunnen de gezinsleden verwachten?

Uitgangspunt van Veilig, Sterk en Verder is de veiligheid van het kind. Als de veiligheid van en voor het kind thuis is gewaarborgd, start de behandeling vanuit de thuissituatie. Als de veiligheid van het kind nog niet gegarandeerd is, kan de behandeling ook starten vanuit een (tijdelijke) uithuisplaatsing. Het eerste doel is dan veiligheid creëren in het contact tussen ouders en kind en toewerken naar terugkeer van het kind naar een thuissituatie die veilig is. 

De drie fasen van Veilig, Sterk en Verder

Veilig

In deze fase worden alle zorgen van ouders, kinderen en de verschillende betrokken hulpverleners op een rijtje gezet. Daarna wordt in kaart gebracht wat er op korte en op lange termijn moet gebeuren om de veiligheid van de kinderen te garanderen. Pas als de veiligheid van de kinderen voldoende is gewaarborgd, wordt doorgegaan naar het volgende onderdeel.

Sterk

Deze fase is gericht op het verwerken van negatieve ervaringen en op het aanleren van positieve manieren van met elkaar omgaan en opvoeden, zodat nieuw geweld voorkomen wordt. Daarnaast zijn er regelmatig gezinsgesprekken om met elkaar te delen wat iedereen meemaakt en het vertrouwen in elkaar verder te laten groeien.

Verder

In deze fase wordt met alle gezinsleden gezocht naar het vervolg; in welke samenstelling en op welke manier willen en kunnen de gezinsleden verder met hun leven. Er vinden in deze fase vooral gezinsgesprekken plaats.

Hoe lang duurt Veilig, Sterk en Verder?

Over het algemeen duurt dit programma één tot twee jaar. Meestal begint de behandeling met wekelijkse of tweewekelijkse gesprekken. In de loop van de tijd zit er steeds meer tijd tussen afspraken. Tijd en plaats van de gesprekken worden in overleg tussen ouders en hulpverleners gepland.

Aanmelden

Het is altijd een gezinsvoogd die de aanmelding voor VSV doet na hier met (stief)ouders over gesproken te hebben. De aanmelding geldt altijd voor alle kinderen in het gezin. De kinderen worden aangemeld bij het KJTC, de (stief)ouders bij de Waag. Voor de ouders is een verwijzing door de huisarts noodzakelijk en voor kinderen boven de 18 jaar ook. De gezinsvoogd laat ouders een machtigingsformulier tekenen waarin zij toestemming geven voor het aanvragen van de verwijzing.

Meer informatie: De Waag, Oostvest 60, 2011 AK te Haarlem Tel. 023 533 81 91.