Over Kenter

moeder met kindKenter Jeugdhulp voor jeugdigen tot 23 jaar én hun gezinnen

Bij Kenter Jeugdhulp staan de veiligheid en ontwikkeling van het kind voorop. Kenter richt zich op het bieden van gespecialiseerde opvoedhulp en psychische hulp voor jeugdigen van 0 tot 23 jaar met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen én hun gezinnen. We bieden die hulp daar waar het nodig is en zo dicht mogelijk bij huis. Kenter biedt maatwerk en gaat voor resultaat. Of het nu om (ambulante) hulp thuis of op school gaat, om dag- of 24-uurshulp of om een combinatie hiervan is; het doel is helder. Elke jeugdige en elk gezin neemt zelfstandig en naar vermogen deel aan de samenleving.

Met welke problemen kan ik terecht?

Iedereen met opgroei- en opvoedvragen, kan bij Kenter Jeugdhulp terecht. U stuit bijvoorbeeld op terugkerende problemen met uw baby of peuter Misschien maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind. Wellicht heeft u te maken met een opstandige puber of een kwetsbare jongere en komt u er zelf niet uit, ook niet met huisarts of lichte hulp. Het is ook mogelijk dat er psychische hulp nodig is, voor de problemen van uw kind. Wat de hulpvraag ook is: bij moeilijkheden die te maken hebben met opgroeien en opvoeden, biedt Kenter altijd de best passende hulp.

Eigen kracht

Kenter gelooft in de veerkracht van kinderen, jongeren en die van het gezin. We werken nauw met onze cliënten samen en maken één plan met alle betrokkenen. Op die manier wordt de eigen kracht van het hele gezin versterkt. De jongere en het gezin blijven zelf verantwoordelijk, maar wij voelen ons mede-verant­woordelijk. We laten pas los als onze cliënt daaraan toe is én ervan is overtuigd dat hij of zij het – samen met het gezin – weer helemaal zelf kan. Ook als behandeling of pleegzorg nodig is, blijven we ons richten op het herstel van een zo gewoon mogelijke thuissituatie.