Schokkende gebeurtenis: informatie voor ouders

Een kind begeleiden na een schokkende gebeurtenis

Wat is een schokkende gebeurtenis?

Wat als schokkend wordt ervaren is voor iedereen anders. In het algemeen wordt van een schokkende gebeurtenis gesproken bij een ervaring waarbij iemand geconfronteerd wordt met of getuige is van (de dreiging van) dood, ernstige verwondingen of schending van de lichamelijke integriteit.

Elk kind reageert anders op een schokkende gebeurtenis

Het ene kind is boos, het andere sluit zich af, een derde heeft openlijk verdriet. Elk kind reageert anders. Het verwerken van een schokkende gebeurtenis kost tijd en kan gepaard gaan met klachten. Die klachten kunnen variëren van bedplassen en lusteloosheid tot agressie en brutaliteit. Het is belangrijk om gedragsveranderingen goed in de gaten te houden en begrip te tonen. Als de omgeving niets (meer) merkt, kan dat verschillende dingen betekenen. De verwerking van de gebeurtenis verloopt goed en een kind herstelt zich spontaan. Maar het kan ook zijn dat een kind zich afsluit voor verdriet of dat de gevolgen pas later zichtbaar worden. Ouders moeten daarom alert blijven op de gevolgen van een schokkende gebeurtenis.

Ouders kunnen hun kind helpen

Het voornaamste dat ouders kunnen doen is luisteren naar een kind en goed uitleggen wat er is gebeurd. Het is belangrijk dat een kind weer snel een dagelijks ritme oppakt en niet voortdurend met de gebeurtenis en de gevoelens daarover bezig is. Afleiding zoeken in leuke dingen helpt. Ook tekenen, spelen, schrijven en gamen kunnen helpen om de gebeurtenis sneller een plek te geven. Let goed op hoe het kind reageert en praat over die reacties als dat nodig lijkt. 

Zoek hulp als er geen verbetering is

Het is normaal dat een kind uit zijn doen is na het meemaken van iets schokkends, want het heeft tijd nodig om de gebeurtenis te verwerken. Maar als er na zo’n maand of drie geen verbetering is en ouders de indruk hebben dat hun kind moeite heeft met de verwerking, dan kunnen ze professionele hulp inschakelen. Dat kan bij Slachtofferhulp Nederland of  bij het KJTC van Kenter Jeugdhulp. Ook huis- of schoolarts kunnen contact leggen met één van deze instanties.