Vacatures PleegOuderRaad

De pleegouderraad (POR) komt op voor de gemeenschappelijke belangen van alle pleegouders van Kenter. 

De POR zoekt versterking! Wij zijn op zoek naar een nieuw POR lid.

Een POR-lid:

  • is pleegouder van Kenter;
  • werkt graag mee aan de kwaliteitsverbetering van de pleegzorg;
  • is gemotiveerd om pleegouders te vertegenwoordigen;
  • kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
  • kan goed luisteren, standpunten verwoorden en respectvol optreden;
  • heeft voldoende tijd en energie om zich in te zetten voor de pleegouderraad.

Leden van de POR ontvangen een presentievergoeding.

Meer weten of aanmelden? Mail naar pleegouderraad@kenterjeugdhulp.nl